Sự kiện 27/11/2020

Thông báo mời chào giá

Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) kính mời các đơn vị có đủ kinh nghiệm và năng lực tham gia chào giá cung cấp dịch vụ cho DongA Bank, cụ thể như sau:

1. Tên hồ sơ yêu cầu chào giá: “Thuê 07 xe chuyên dùng DongA Bank”

2. Mô tả yêu cầu đối với nhà cung cấp, quy cách nội dung mời chào giá:

 • Nội dung yêu cầu chi tiết được mô tả trong hồ sơ yêu cầu chào giá.

3. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:

 • Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp;
 • Hạch toán tài chính độc lập;
 • Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;
 • Bảo đảm cạnh tranh trong chào giá theo quy định của pháp luật.

 (Yêu cầu cụ thể nêu tại hồ sơ yêu cầu chào giá của DongA Bank).

4. Phát hành hồ sơ yêu cầu:

 • Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: từ ngày 25/11/2020 đến ngày 01/12/2020.
 • Các nhà cung cấp quan tâm sẽ lấy hồ sơ yêu cầu tại DongA Bank (trong giờ hành chánh).
 • Nhân sự đến nhận hồ sơ mang theo giấy giới thiệu của doanh nghiệp, ghi cụ thể giới thiệu nhận hồ sơ yêu cầu cho gói dịch vụ tương ứng.

5. Hình thức nộp hồ sơ đề xuất:

 • Nhà cung cấp quan tâm gửi hồ sơ đề xuất được niêm phong trong phong bì kín tới DongA Bank theo hướng dẫn được nêu trong hồ sơ yêu cầu, chúng tôi sẽ liên hệ lại với đơn vị đạt yêu cầu.
 • Thời gian nộp hồ sơ đề xuất: Không quá 17h00 ngày 01/12/2020.

(Lưu ý: Ngoài phong bì thư, nhà cung cấp ghi rõ nội dung đề xuất cung cấp gói dịch vụ. Hồ sơ sẽ không được hoàn lại).

6. Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu và nhận hồ sơ đề xuất:

 • Ngân hàng TMCP Đông Á – Phòng Hành chánh.
 • Địa chỉ: Tầng 7 - Số 130 Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh.
 • Mr. Ngô Tấn Nguyên  – Điện thoại: 0945.283.038.

Trân trọng thông báo./.

images Trang trước images Đầu trang images In trang
Các tin khác