Sự kiện 29/07/2019

Thông báo mời chào giá

Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) kính mời các đơn vị có đủ kinh nghiệm và năng lực tham gia chào giá cung cấp dịch vụ cho DongA Bank, cụ thể như sau:

1. Tên gói dịch vụ: “Kiểm định, đánh giá an ninh thông tin cho hệ thống DongA Bank”

2. Mô tả yêu cầu đối với nhà cung cấp, quy cách nội dung mời chào giá:

-   Nội dung yêu cầu chi tiết được mô tả trong hồ sơ yêu cầu.

3. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:

-   Có hồ sơ giới thiệu năng lực doanh nghiệp.

-   Có kinh nghiệm trong việc triển khai các dự án tương đương.

-   Xây dựng giải pháp, phương án, kế hoạch triển khai.

-   Chào giá cụ thể.

 (Yêu cầu cụ thể nêu tại hồ sơ yêu cầu chào giá của DongA Bank).

4. Phát hành hồ sơ yêu cầu:

-   Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: từ 8h30 ngày 01/8/2019 đến 16h30 ngày 22/8/2019.

-   Các nhà cung cấp quan tâm sẽ lấy hồ sơ yêu cầu tại DongA Bank (trong giờ hành chánh).

-   Nhân sự đến nhận hồ sơ mang theo giấy giới thiệu của doanh nghiệp, ghi cụ thể giới thiệu nhận hồ sơ yêu cầu cho gói dịch vụ tương ứng.

5. Hình thức nộp hồ sơ đề xuất:

-    Nhà cung cấp quan tâm gửi hồ sơ đề xuất được niêm phong trong phong bì kín tới DongA Bank theo hướng dẫn được nêu trong hồ sơ yêu cầu, chúng tôi sẽ liên hệ lại với đơn vị đạt yêu cầu.

-   Thời gian nộp hồ sơ đề xuất: Không quá 16h30 ngày 12/9/2019.

(Lưu ý: Ngoài phong bì thư, nhà cung cấp ghi rõ nội dung đề xuất cho gói dịch vụ. Hồ sơ sẽ không được
hoàn lại).

6. Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu và nhận hồ sơ đề xuất:

-   Ngân hàng TMCP Đông Á - Khối Công nghệ.

-   Địa chỉ: Tầng 7 - số 418 Trần Phú – Phường 7 – Quận 5 – TP Hồ Chí Minh.

-   Ms Lê Thùy Yến Phương – Chuyên viên Quản trị Tổng hợp (điện thoại: 028.39951483, máy lẻ 86013,
email: phuonglty@dongabank.com.vn).

 Trân trọng thông báo./.

images Trang trước images Đầu trang images In trang
Các tin khác