Giới thiệu ngân hàng Đông Á

Báo cáo thường niên

Hình ảnh Ông Phạm Văn Bự và Ông Trần Phương Bình

Kính thưa Quý cổ đông,

Năm 2013 đã qua là năm có nhiều khó khăn, thử thách đối với hệ thống ngân hàng, sản xuất gặp nhiều khó khăn, hàng chục ngàn doanh nghiệp ngưng hoạt động hoặc giải thể, thị trường bất động sản tiếp tục trầm lắng, dẫn đến nợ xấu tồn đọng, tăng trưởng tín dụng thấp, cũng là năm tái cấu trúc lại hệ thống ngân hàng thương mại,… có thể nói năm 2013 là năm đầy khó khăn và thử thách cho hệ thống ngân hàng Việt Nam, đặc biệt đối với các ngân hàng TMCP.

Tuy tình hình kinh tế nói chung và ngành tài chính – ngân hàng nói riêng trong năm 2013 gặp nhiều khó khăn, song Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc DongA Bank đã tập trung chỉ đạo điều hành ngân hàng bám sát nhiệm vụ, đề ra nhiều giải pháp phù hợp đảm bảo được mức độ tăng trưởng nhiều chỉ tiêu: năm 2013, DongA Bank có tổng tài sản 74.920 tỷ đồng, tăng 8,1% so với 2012; tổng nguồn vốn huy động từ khách hàng của DongA Bank đạt 65.124 tỷ, tăng 18%; Thu nhập từ hoạt động dịch vụ đạt 624 tỷ đồng, tăng 18% so 2012; Doanh số thanh toán quốc tế đạt 1,9 tỷ USD, tăng 4% so với năm 2012. Phí dịch vụ thanh toán quốc tế đạt 5,75 triệu USD, tăng 24% so với năm 2012; Phát hành thêm gần 510 nghìn thẻ, nâng tổng số thẻ lên 6,2 triệu, chiếm 12,2% thị phần thẻ trong nước. Bên cạnh đó, số lượng ATM được nâng lên 1.016 máy và POS 1.145 máy; Hoạt động ngân hàng điện tử cũng có kết quả tốt với số lượng khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử là 372.000 khách hàng, tăng 18% so 2012. Lợi nhuận trước thuế 2013 đạt gần 1.000 tỷ trên 1.400 tỷ theo kế hoạch chưa trích lập dự phòng tài chính, đạt hơn 71% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra. Và nhằm thực hiện theo sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước đối với trích lập dự phòng, DongA Bank đã dành ra gần 600 tỷ để trích lập, nhằm đảm bảo lành mạnh hoạt động tín dụng. Điều đó dẫn tới lợi nhuận sau trích lập còn hơn 300 tỷ. Năm 2013 cũng là năm thứ 7 liên tiếp, DongA Bank nhận các giải thưởng uy tín như Sao Vàng Đất Việt và Thương hiệu mạnh Việt Nam.

Bên cạnh việc khắc phục những khó khăn trong hoạt động kinh doanh, DongA Bank cũng tập trung cho giai đoạn triển khai thực thi chiến lược tái cấu trúc theo mô hình ngân hàng hiện đại: tiếp tục quá trình biến chuyển mạnh mẽ; xây dựng mô hình kinh doanh chiến lược mới; tăng cường hợp tác chiến lược với các đối tác hàng không, kênh bán lẻ; điều chỉnh hướng kinh doanh theo hướng giảm thiểu rủi ro; kiểm soát nợ xấu, nâng cao các nguồn thu phí; rà soát và chọn lọc đối tượng khách hàng; tập trung và phát triển lượng khách hàng trung thành; làm giàu tổng tài sản, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, ổn định.Tính đến hết năm 2013, DongA Bank đã triển khai đúng tiến độ các chương trình mục tiêu theo từng giai đoạn của chiến lược 2013 -2017.

Mặc dù theo dự báo năm 2014 tình hình kinh tế có nhiều chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức, cũng là năm NHNN tiếp tục hoàn thiện quá trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần. Trên đà chuyển biến chung, DongA Bank  sẽ luôn bám sát thị trường nhằm thực hiện những mục tiêu 2013 – 2017 mà trọng tâm trong xây dựng và điều hành kế hoạch năm 2014 tập trung chuẩn hóa chất lượng tín dụng hạn chế nợ xấu, tăng cường kinh doanh ngoại hối theo qui định tạo lợi thế cạnh tranh xây dựng kênh phân phối hiệu quả và hiện đại; Hiện đại hóa khối công nghệ, nâng cao lợi thế cạnh tranh; Quy trình vận hành được chuẩn hóa, tập trung hóa và tiết kiệm chi phí; Nâng cao hoạt động quản trị rủi ro qua từng năm… Năm 2014, DongA Bank vẫn tiếp tục kiên trì với định hướng Đổi Mới và Phát Triển!


 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
2013
 


2012
 


2011
  

2010
 
2009
 


2008
 
2007
 

 
2006
 
2005
 
2004
 

images Trang trước images Đầu trang images In trang