Tín dụng doanh nghiệp

Tài trợ xuất khẩu trước khi giao hàng


Nếu Quý doanh nghiệp cần bổ sung nguồn vốn lưu động để thực hiện các hợp đồng/đơn hàng xuất khẩu, hãy liên hệ DongA Bank! Với sản phẩm Tài trợ xuất khẩu trước khi giao hàng, DongA Bank sẽ đáp ứng nhu cầu của Quý doanh nghiệp nhanh chóng và hiệu quả nhất. 


1. Giới thiệu

Tài trợ xuất khẩu trước khi giao hàng là sản phẩm vay ngắn hạn đáp ứng nhu cầu bổ sung vốn lưu động để thực hiện các đơn hàng xuất khẩu.

2. Tiện ích

·      Tài trợ theo từng hợp đồng/đơn hàng xuất khẩu với nhiều phương thức thanh toán như L/C, D/P, D/A, T/T.

·      Tỷ lệ tài trợ lên đến 100% nhu cầu vốn.

·      Tài trợ linh hoạt từ khi thu mua nguyên vật liệu cho đến khi nhận được tiền thanh toán của đối tác nhập khẩu.

·      Có thể được tài trợ không có tài sản bảo đảm theo từng đối tượng khách hàng.

·      Lãi suất hợp lý.

·      Thủ tục vay vốn đơn giản, thời gian giải quyết hồ sơ nhanh chóng.

3. Đặc điểm

·      Loại tiền vay: VND hoặc ngoại tệ.

·      Thời gian vay: Tối đa 06 tháng.

·      Phương thức vay: Từng lần hoặc theo hạn mức tín dụng.

·      Lãi suất vay: Theo quy định của DongA Bank trong từng thời kỳ.

·      Tài sản bảo đảm: bất động sản, hàng hóa, tài sản hình thành từ vốn vay, nguồn thu từ hợp đồng/đơn hàng xuất khẩu…

4. Điều kiện

·      Có khả năng tài chính bảo đảm khả năng trả nợ trong thời hạn cam kết.

·      Có hợp đồng/đơn hàng xuất khẩu.

·      Có phương án sử dụng vốn khả thi, hiệu quả.

·      Thực hiện nghiệp vụ xuất khẩu qua DongA Bank.

5. Hồ sơ vay vốn

·      Phương án sử dụng vốn.

·      Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp.

·      Hồ sơ tài sản bảo đảm.

·      Các giấy tờ khác có liên quan theo quy định của DongA Bank.

6. Liên hệ

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Chi nhánh/Phòng giao dịch DongA Bank gần nhất (Mạng lưới DongA Bank)

Hotline: 1900545464

Email: 1900545464@dongabank.com.vn


images Trang trước images Đầu trang images In trang
Sản phẩm - Dịch vụ khác