Ngân Hàng Đông Á Điện Tử

Hạn mức giao dịch

Phương thức

Số tiền tối thiểu

Số tiền tối đa

I. KH Cá nhân (áp dụng cho tài khoản Thẻ Đa năng/ tài khoản tiền gửi thanh toán VNĐ)

Internet Banking

50.000 VNĐ/lần

500.000.000 VNĐ/ngày

SMS Banking

2.000.000 VNĐ/ngày

II. KH Doanh nghiệp (áp dụng cho tài khoản Tiền gửi thanh toán không kỳ hạn VNĐ)

Internet Banking

50.000 VNĐ/lần

1.000.000.000 VNĐ/ngày

(Gói Silver)

3.000.000.000 VNĐ/ngày

(Gói Gold) 

images Trang trước images Đầu trang images In trang