Ngân Hàng Đông Á Điện Tử

Hạn mức giao dịch

Phương thức

Số tiền tối thiểu

Số tiền tối đa

I. KH Cá nhân (áp dụng cho tài khoản Thẻ Đa năng)

Internet Banking

50.000 VNĐ/lần

500.000.000 VNĐ/ngày

SMS Banking

2.000.000 VNĐ/ngày

II. KH Doanh nghiệp (áp dụng cho tài khoản Tiền gửi thanh toán không kỳ hạn VNĐ)

Internet Banking

50.000 VNĐ/lần

1.000.000.000 VNĐ/ngày

(Gói Silver)

3.000.000.000 VNĐ/ngày

(Gói Gold) 

images Trang trước images Đầu trang images In trang