Tín dụng doanh nghiệp

Cho vay mua ô tô


Nếu Quý doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư xe ô tô, hãy liên hệ DongA Bank! Với sản phẩm Cho vay mua ô tô, DongA Bank sẽ đáp ứng nhu cầu của Quý doanh nghiệp nhanh chóng và hiệu quả nhất.

1. Giới thiệu

Cho vay mua ô tô là sản phẩm vay đáp ứng nhu cầu mua ô tô phục vụ sản xuất kinh doanh hoặc phục vụ nhu cầu đi lại của doanh nghiệp.

2. Tiện ích 

·      Tài trợ nhu cầu đa dạng của doanh nghiệp: Phục vụ hoạt động kinh doanh vận tải, Phục vụ nhu cầu đi lại và tạo lập tài sản cố định, Hoàn vốn đầu tư mua xe ô tô.

·      Thời gian vay linh hoạt.

·      Được thế chấp tài sản hình thành từ vốn vay.

·      Có thể được ân hạn trong thời gian đầu tư xe ô tô để giảm áp lực trả nợ.

·      Tỷ lệ tài trợ cao.

·      Lãi suất hợp lý.

·      Thủ tục đơn giản, thời gian giải quyết hồ sơ nhanh chóng.

3. Đặc điểm 

·      Loại tiền vay: VND.

·      Thời gian vay: Lên đến 84 tháng.

·      Lãi suất vay: Theo quy định của DongA Bank trong từng thời kỳ.

·      Tài sản bảo đảm: bất động sản, tài sản hình thành từ vốn vay…

4. Điều kiện 

·      Có khả năng tài chính bảo đảm khả năng trả nợ trong thời hạn cam kết.

·      Có phương án sử dụng vốn khả thi, hiệu quả.

5. Hồ sơ vay vốn

·      Phương án sử dụng vốn.

·      Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp.

·      Hồ sơ tài sản bảo đảm.

·      Các giấy tờ khác có liên quan theo quy định của DongA Bank.

6. Liên hệ

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Chi nhánh/Phòng giao dịch DongA Bank gần nhất (Mạng lưới DongA Bank)

Hotline: 1900545464

Email: 1900545464@dongabank.com.vn


images Trang trước images Đầu trang images In trang
Sản phẩm - Dịch vụ khác