Khách hàng doanh nghiệp


Hồ sơ và thủ tục chuyển tiền ra nước ngoài (thanh toán chuyển tiền bằng điện)

Hồ sơ chuyển tiền

-       2 bản chính Lệnh chuyển tiền (theo mẫu của Ngân hàng Đông Á)

-       Bản sao hoá đơn nhập khẩu

-       Bản sao hợp đồng ngoại thương

-       Bản sao hợp đồng uỷ thác nhập khẩu (nếu nhập uỷ thác)

-       Bản sao tờ khai hải quan nhập hàng (khách hàng xuất trình bản chính để Ngân hàng Đông Á đối chiếu)Thủ tục thanh toán 

-      Khách hàng nộp đầy đủ hồ sơ như trên cho Ngân hàng Đông Á

-      Nhân viên TTQT kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và xác nhận số lượng ngoại tệ khách hàng cần mua để thanh toán (nếu khách hàng chưa có ngoại tệ thanh toán)

-      Khách hàng sẽ nhận được công điện thanh toán ngay trong ngày nếu tài khoản đủ số dư ngoại tệ và gửi hồ sơ hợp lệ trước 15:30. Sau thời gian trên công điện thanh toán sẽ được nhận vào sáng hôm sau

 

images Đầu trang


Hồ sơ và thủ tục chuyển tiền về nước (thanh toán chuyển tiền bằng điện)

Hồ sơ khách hàng xuất trình

-      02 bản chính thư đề nghị gửi bộ chứng từ (theo mẫu của Ngân hàng Đông Á) 

-      Bộ chứng từ giao hàng của khách hàng 

Thủ tục thực hiện

-      Khách hàng có thể đề nghị Ngân hàng Đông Á gửi bộ chứng từ cho đối tác nước ngoài và theo dõi tiền về 

-      Khách hàng gửi hồ sơ cho nhân viên TTQT 

-      Nhân viên TTQT sẽ ký nhận trên thư đề nghị và gửi lại 01 bản cho khách hàng 

-      Ngay trong ngày làm việc, nhân viên TTQT sẽ lập phiếu đề nghị thanh toán và gửi kèm bộ chứng từ cho đối tác nước ngoài 

-    Khi nhận được báo Có, nhân viên TTQT sẽ ghi có vào tài khoản khách hàng tại Ngân hàng Đông Á và thông báo cho khách hàng biết.   

 

images Đầu trang


Hồ sơ và thủ tục thanh toán nhờ thu nhập khẩu

Hồ sơ nhờ thu nhập khẩu : Gồm bộ chứng từ nhờ thu và thư nhờ thu do ngân hàng nước ngoài gửi đến Ngân hàng Đông Á

 

Thủ tục thực hiện

 

-      Ngay trong ngày nhận được chứng từ nhờ thu chuyển đến, Ngân hàng Đông Á sẽ gửi "Giấy báo bộ chứng từ uỷ thác thu" cho khách hàng (đơn vị nhập khẩu)

-      Khách hàng sẽ liên hệ nhân viên TTQT để nhận bộ chứng từ:

 

+/ Đối với nhờ thu trả ngay (Document against Payment - D/P): khách hàng chuyển đủ tiền thanh toán, ký xác nhận trên "Giấy báo bộ chứng từ uỷ thác thu" của Ngân hàng Đông Á

+/ Đối với nhờ thu trả chậm (Document against Acceptance - D/A): khách hàng ký chấp nhận hối phiếu và xác nhận trên "Giấy báo bộ chứng từ uỷ thác thu" của Ngân hàng Đông Á

 

-      Ngân hàng Đông Á sẽ thực hiện thanh toán cho ngân hàng nhờ thu:

 

+/ Đối với D/P: 01 ngày sau khi giao chứng từ cho khách hàng

+/ Đối với D/A: khi khách hàng chuyển tiền thanh toán

images Đầu trang


Hồ sơ và thủ tục thanh toán nhờ thu xuất khẩu

Hồ sơ khách hàng xuất trình

- Phiếu xuất trình chứng từ hàng xuất (02 bản chính theo mẫu của Ngân hàng Đông Á)

- Bộ chứng từ gửi đi nhờ thu của khách hàng

Thủ tục thực hiện

- Khách hàng xuất trình hồ sơ như trên cho nhân viên TTQT

- Nhân viên TTQT:

   +/ Ký nhận trên Phiếu xuất trình chứng từ hàng xuất và gửi lại 01 bản cho khách hàng

   +/ Lập thư nhờ thu và gửi bộ chứng từ đi nhờ thu ngay trong ngày

   +/ Theo dõi, đôn đốc việc thanh toán và thông báo ngay cho khách hàng khi nhận được tiền

images Đầu trang


Hồ sơ và thủ tục thanh toán bằng thư tín dụng nhập khẩu (Letter of Credit)

Hồ sơ và thủ tục thanh toán bằng thư tín dụng nhập khẩu (L/C) được thực hiện như sau:

A. Hồ sơ đề nghị mở L/C nhập

-      Giấy đề nghị mở L/C (theo mẫu của Ngân hàng Đông Á)

-      Bản sao Hợp đồng ngoại thương

-      Bản sao Hợp đồng uỷ thác (nếu nhập uỷ thác)

-      Giấy phép nhập khẩu (đối với các mặt hàng trong danh mục hàng hoá cấm nhập khẩu), hạn ngạch (đối với các mặt hàng trong danh mục nhập có điều kiện)

Nếu mở L/C nhập khẩu trả chậm, khách hàng cần bổ sung thêm:

-      Hợp đồng bảo lãnh (theo mẫu của Ngân hàng Đông Á)

-      Phương án sản xuất kinh doanh của lô hàng nhập khẩu

-      Văn bản đề nghị mở L/C trả chậm gồm các nội dung sau: tỷ lệ ký quỹ ban đầu, tài sản thế chấp/ cầm cố và lịch chuyển tiền ký quỹ để thanh toán khi đến hạn

-      Nếu mở L/C nhập khẩu trả chậm có thời hạn trên 1 năm, khách hàng cần bổ sung thêm văn bản của Ngân hàng Nhà nước xác nhận doanh nghiệp đã đăng ký vay, trả nợ nước ngoài

B. Thủ tục thực hiện

1. Mở L/C nhập

-      Khách hàng nộp hồ sơ đề nghị mở L/C cho nhân viên TTQT

-      Nếu khách hàng mở L/C nhập trả chậm: Ngân hàng Đông Á sẽ thẩm định và hướng dẫn khách hàng làm thủ tục thế chấp, cầm cố tài sản

-      Khách hàng sẽ nhận L/C bản chính trong vòng 01 ngày kể từ khi hoàn tất đầy đủ hồ sơ và nộp tiền ký quỹ theo yêu cầu của Ngân hàng Đông Á

2. Tu chỉnh L/C

-      Khách hàng gửi giấy đề nghị tu chỉnh L/C (theo mẫu của Ngân hàng Đông Á) đính kèm văn bản thoả thuận về nội dung tu chỉnh với đối tác nước ngoài cho nhân viên TTQT

-      Nếu là tu chỉnh tăng trị giá: khách hàng phải nộp thêm tiền ký quỹ cho phần trị giá gia tăng theo tỷ lệ tương ứng tỷ lệ ký quỹ khi mở L/C

-       Khách hàng sẽ nhận được công điện tu chỉnh trong vòng 01 ngày kể từ khi nộp đủ hồ sơ và ký quỹ thêm (nếu có)

3. Nhận chứng từ và thanh toán

-       Khi nhận bộ chứng từ từ ngân hàng nước ngoài, nhân viên TTQT sẽ kiểm tra về tính hợp lệ của bộ chứng từ và gửi thông báo cho khách hàng

-       Trong vòng 06 ngày kể từ ngày Ngân hàng Đông Á gửi thông báo nhận bộ chứng từ:

        +/ Nếu chứng từ hợp lệ, khách hàng phải chuyển tiền ký quỹ thanh toán (với L/C trả ngay) hoặc lập cam kết chấp nhận thanh toán hối phiếu trả chậm khi đến hạn (với L/C trả chậm)

        +/ Nếu chứng từ có bất hợp lệ, khách hàng phải xác nhận có chấp nhận thanh toán hay từ chối chứng từ để Ngân hàng Đông Á có cơ sở trả lời ngân hàng nước ngoài

-      Sau 06 ngày kể từ ngày Ngân hàng Đông Á gửi thông báo nhận bộ chứng từ hợp lệ đối với L/C trả ngay mà tài khoản của khách hàng tại Ngân hàng Đông Á vẫn chưa đủ tiền để thanh toán thì khách hàng phải nhận nợ vay bắt buộc với Ngân hàng Đông Á

-      Đối với L/C trả chậm: khách hàng phải chuyển đủ tiền ký quỹ trễ nhất là 01 ngày trước ngày đến hạn thanh toán. Nếu đến ngày đó mà tài khoản của khách hàng tại Ngân hàng vẫn chưa đủ tiền để ký quỹ thanh toán thì khách hàng phải nhận nợ vay với Ngân hàng Đông Á, tài sản thế chấp/ cầm cố để vay chính là tài sản đã thế chấp/ cầm cố khi khách hàng mở L/C trả chậm

4. Huỷ L/C

-         Khách hàng xuất trình văn bản xin huỷ L/C đính kèm thoả thuận với người thụ hưởng cho nhân viên TTQT

-         L/C chỉ được chính thức huỷ khi Ngân hàng Đông Á nhận được xác nhận của ngân hàng nước ngoài

-         Khách hàng sẽ nhận lại tiền ký quỹ khi L/C chính thức được huỷ và phải trả các phí liên quan đến L/C nếu Ngân hàng Đông Á không thu được từ phía người thụ hưởng

images Đầu trang


Hồ sơ và thủ tục thanh toán bằng thư tín dụng xuất khẩu (Letter of Credit)

Hồ sơ và thủ tục thanh toán bằng thư tín dụng xuất khẩu (L/C) được thực hiện như sau:1. Thông báo, tu chỉnh

-   Ngân hàng Đông Á gửi thông báo (theo mẫu của Ngân hàng) cho khách hàng trong vòng 01 ngày kể từ ngày nhận được công điện L/C hoặc công điện tu chỉnh L/C

-   Ngân hàng sẽ lưu ý khách hàng những điểm quan trọng cần chú ý và những sai sót có thể xảy ra khi lập chứng từ trên văn bản thông báo L/C

-   Khách hàng được tư vấn miễn phí trong suốt thời gian từ khi nhận được L/C cho đến khi khách hàng hoàn tất bộ chứng từ xuất trình theo L/C

2. Hồ sơ khách hàng xuất trình bao gồm

-    Bản chính L/C xuất và các tu chỉnh (nếu có)

-    Bộ chứng từ xuất theo quy định trên L/C, tu chỉnh L/C

-    02 bản chính Phiếu xuất trình chứng từ hàng xuất (theo mẫu của Ngân hàng Đông Á)

-    02 bản chính Hợp đồng chiết khấu (theo mẫu của Ngân hàng Đông Á) nếu khách hàng có đề nghị chiết khấu

3. Thủ tục thực hiện

-    Khách hàng xuất trình hồ sơ như trên cho nhân viên TTQT

-    Nhân viên TTQT:

 +/  Ký xác nhận trên Phiếu xuất trình chứng từ hàng xuất và gửi lại cho khách hàng 01 bản

+/  Kiểm tra bộ chứng từ và thông báo cho khách hàng về tính hợp lệ của bộ chứng từ trong vòng 05 giờ kể từ khi khách hàng gửi đầy đủ chứng từ

        -    Sau khi bộ chứng từ hoàn tất, Ngân hàng Đông Á gửi bộ chứng từ cho ngân hàng nước ngoài và yêu cầu thanh toán.:

 

 

images Đầu trang