Khách hàng doanh nghiệp


Thủ tục vay vốn tại Ngân hàng Đông Á?

1. Lập hồ sơ vay vốn

- Khách hàng liên hệ với Chi nhánh/ Phòng giao dịch Ngân hàng Đông Á gần nhất để được hướng dẫn thủ tục và nộp hồ sơ vay vốn.

- Sau khi nhận đủ hồ sơ vay vốn, trong vòng 03 ngày làm việc (đối với hồ sơ vay ngắn hạn) và 10 ngày làm việc (đối với hồ sơ vay trung hạn), Ngân hàng sẽ làm việc trực tiếp với khách hàng về các nội dung liên quan như phương án kinh doanh, tình hình tài chính và tài sản thế chấp.

- Thông báo kết quả xét duyệt cho vay

(*) Nếu từ chối cho vay, Ngân hàng Đông Á sẽ thông báo cho khách hàng bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do từ chối

2. Nhận tiền vay và hoàn trả nợ vay

- Sau khi thống nhất các điều khoản liên quan đến khoản vay, nhân viên tín dụng hướng dẫn khách hàng thực hiện thủ tục công chứng tài sản thế chấp, cầm cố trước khi ký hợp đồng tín dụng.

- Khách hàng và Ngân hàng tiến hành giao nhận tài sản thế chấp, cầm cố tại Đông Á.

- Khách hàng nhận nợ vay và thực hiện kế hoạch hoàn trả nợ vay (vốn và lãi) theo các thoả thuận trong hợp đồng tín dụng đã ký.

images Đầu trang


Hồ sơ vay vốn tại Ngân hàng Đông Á gồm những gì?

Hồ sơ vay vốn tại Ngân hàng Đông Á gồm:

1. Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu Ngân hàng Đông Á)2. Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp 

- Giấy phép thành lập/ Giấy đăng ký kinh doanh/ Giấy phép đầu tư

- Điều lệ công ty 

- Quyết định bổ nhiệm giám đốc

- Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng (nếu có)

- Giấy chứng nhận đăng ký thuế.

3. Báo cáo tài chính của doanh nghiệp (trong vòng 3 năm gần nhất)

4. Phương án vay vốn và hồ sơ thuyết minh mục đích sử dụng vốn, bao gồm

- Vay vốn bổ sung vốn lưu động, thanh toán tiền hàng trong nước: các hợp đồng uỷ thác, hoá đơn thanh toán, đơn đặt hàng

- Tài trợ nhập khẩu: hợp đồng ngoại, thư tín dụng

- Tài trợ xuất khẩu: thư tín dụng xuất khẩu (hợp đồng ngoại), các hợp đồng mua nguyên liệu, phụ liệu thực hiện việc xuất khẩu

- Tài trợ đầu tư TSCĐ: dự án đầu tư, kế hoạch trả nợ

- Tài trợ xây dựng: hợp đồng thi công, hợp đồng xây dựng, các hợp đồng mua vật tư, thanh toán nhân công thực hiện công trình xây dựng

5. Hồ sơ thế chấp, cầm cố (ngoại trừ cho vay tín chấp)

- Tài sản là bất động sản: hồ sơ nhà gồm các giấy chứng nhận sở hữu tài sản, tờ khai trước bạ, bản vẽ

- Máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, hàng hoá:

* Đối với động sản nhà nước quy định phải đăng ký quyền sở hữu: Giấy chứng nhận quyền sở hữu

* Đối với động sản đơn vị nhập khẩu trực tiếp: hợp đồng ngoại thương, tờ khai hải quan, bộ chứng từ nhập hàng

* Động sản đơn vị nhập khẩu uỷ thác: hợp đồng uỷ thác hoặc hợp đồng mua bán đính kèm biên bản thanh lý hợp đồng; hoá đơn tài chính

- Các chứng từ có giá

6. Hồ sơ khác theo yêu cầu của Ngân hàng Đông Á

 

images Đầu trang


Thủ tục gia hạn nợ đối với các khoản vay như thế nào?

- Trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn khách quan, dẫn đến có thể không trả nợ vay đúng hạn, khách hàng có thể gửi văn bản đề nghị Ngân hàng Đông Á gia hạn nợ hoặc điều chỉnh kỳ hạn nợ. Công văn phải được gửi đến trước ngày đến hạn thanh toán trên hợp đồng, trong đó nêu rõ lý do, nguồn thanh toán và thời gian gia hạn.

- Các trường hợp chậm trả lãi vay, chậm trả vốn vay, trả nợ trước hạn, thu hồi nợ trước hạn được xử lý theo các điều khoản trong hợp đồng tín dụng đã ký kết.

- Nếu không được gia hạn nợ hoặc điều chỉnh kỳ hạn nợ, món nợ bị chuyển sang nợ quá hạn với lãi suất quá hạn (bằng 150% lãi suất trong hạn). Đồng thời, Ngân hàng Đông Á áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi nợ vay và các chi phí có liên quan.

 

 

images Đầu trang


Thời gian xét duyệt hồ sơ vay trong bao lâu?

Thời gian xét duyệt hồ sơ vay đối với khách hàng là doanh nghiệp như sau:

- Đối với vay ngắn hạn: Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ vay

- Đối với vay trung dài hạn: Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ vay 

 (*) Trong trường hợp hồ sơ của doanh nghiệp chưa đủ điều kiện để vay vốn, Ngân hàng Đông Á sẽ thông báo cho khách hàng, trong đó nêu rõ lý do từ chối.

 

images Đầu trang


Doanh nghiệp có thể vay vốn tại Ngân hàng Đông Á bằng các hình thức nào?

Quý khách hàng có thể lựa chọn hình thức vay vốn phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp:

- Vay món: Mỗi lần vay, Ngân hàng Đông Á cùng khách hàng thực hiện thủ tục vay vốn cần thiết và ký hợp đồng tín dụng. Khách hàng thanh toán lãi hàng tháng và vốn khi đáo hạn.

- Cho vay theo hạn mức tín dụng: Ngân hàng Đông Á cùng khách hàng xác định và thoả thuận một hạn mức tín dụng duy trì trong một thời gian nhất định. Khách hàng thanh toán lãi hàng tháng, thanh toán vốn theo các kỳ hạn khác nhau được quy định trên các phụ lục hợp đồng hạn mức.

- Cho vay theo dự án đầu tư:  Ngân hàng Đông Á tài trợ vốn cho khách hàng để thực hiện các dự án đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ...

 

images Đầu trang


Doanh nghiệp vay vốn tại Ngân hàng Đông Á cần có những điều kiện gì?

Điều kiện chung để doanh nghiệp có thể vay vốn tại Ngân hàng Đông Á như sau:

- Có năng lực pháp lý đầy đủ  

- Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp 

- Có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ cho Ngân hàng trong thời hạn cam kết

- Có dự án/ phương án đầu tư sản xuất kinh doanh hiệu quả và khả thi, phù hợp với quy định của pháp luật

images Đầu trang