Thanh toán quốc tế

Nhờ thu nhập khẩu

 

1. Giới thiệu 

Với dịch vụ Nhờ thu nhập khẩu, DongA Bank thay mặt doanh nghiệp thanh toán cho nhà xuất khẩu, đảm bảo thanh toán nhanh chóng, chính xác góp phần nâng cao uy tín doanh nghiệp với đối tác 

 2. Đặc điểm

 • Nhờ thu trả ngay (Document against payment – D/P): doanh nghiệp ký quỹ đủ tiền thanh toán khi nhận chứng từ.
 • Nhờ thu trả chậm (Document against acceptance – D/A): doanh nghiệp ký chấp thuận thanh toán hối phiếu khi nhận chứng từ. Ký quỹ thanh toán khi đến hạn thanh toán.
 • DongA Bank tiếp nhận bộ chứng từ hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài, thông báo ngay và chuyển giao bộ chứng từ cho doanh nghiệp đồng thời thực hiện thanh toán cho đối tác nước ngoài của doanh nghiệp.

3. Tiện ích 

 • Nhận được thông báo nhận bộ chứng từ nhanh nhất
 • Nhanh chóng, chính xác
 • An toàn, bảo mật
 • Mức phí dịch vụ hợp lý
 • Hướng dẫn thủ tục chi tiết, nhiệt tình
 • Được xem xét cho vay thanh toán tiền hàng nhập khẩu

4. Biểu phí

Theo biểu phí dịch vụ hiện hành (Tham khảo biểu phí tại đây).  

5. Hồ sơ 

 • Hợp đồng ngoại thương.
 • Hợp đồng ủy thác trong trường hợp khách hàng là đơn vị ủy thác.
 • Giấy đề nghị mua ngoại tệ (nếu khách hàng có nhu cầu mua ngoại tệ).
 • Giấy phép nhập khẩu/hạn ngạch (đối với những mặt hàng cần phải có giấy phép nhập khẩu/hạn ngạch).

6. Liên hệ

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Chi nhánh/Phòng giao dịch DongA Bank gần nhất (Mạng lưới DongA Bank)

Hotline: 1900545464

Email: 1900545464@dongabank.com.vn


images Trang trước images Đầu trang images In trang
Sản phẩm - Dịch vụ khác