Ngân Hàng Đông Á Điện Tử

Sản phẩm Dịch vụ chính


 
1. Dành cho Khách hàng Cá nhân 
1.1. Tài khoản Thẻ Đa Năng: Các dịch vụ đang triển khai gồm
 • Chuyển khoản: Hiện DAB cho phép chuyển khoản giữa các Tài khoản.
 • Từ Thẻ Đa Năng DAB và Thẻ Đa Năng DAB.
 • Từ Thẻ Đa Năng DAB và Thẻ Tín dụng DAB.
 • Từ Thẻ Đa Năng DAB và Tiền gửi thanh toán không kỳ hạn VNĐ Cá nhân.
 • Từ Thẻ Đa Năng DAB và Tiền gửi thanh toán không kỳ hạn VNĐ Doanh nghiệp.
 • Thanh toán trực tuyến: Dịch vụ thanh toán trực tuyến tiền mua hàng hóa tại các website bán hàng qua mạng (Xem Tải file đính kèm).
 • Thanh toán hóa đơn: Dịch vụ thanh toán hóa đơn tiền điện, nước, điện thoại cố định, điện thoại di động, Internet, học phí, …cho các hóa đơn của chủ tài khoản hoặc của người khác . (Xem Tải file đính kèm ).
 • Mua thẻ trả trước: Dịch vụ mua mã số nạp tiền của các loại thẻ như Thẻ điện thoại di động, điện thoại trả trước…
 • Nạp tiền điện tử: Dịch vụ trích tiền từ tài khoản Ngân hàng nạp tiền vào Điện thoại di động (VnTopup),Ví điện tử (ZaloPay, VnMart) …
 • Truy vấn thông tin: Tra cứu số dư, thông tin lịch sử giao dịch của các tài khoản.
 • Khoá/ Mở khoá tài khoản Thẻ: Giúp khách hàng chủ động khóa hoặc mở khoá tài khoản Thẻ thông qua SMS Banking
 • Thông báo phát sinh giao dịch qua SMS: Là dịch vụ nhận tin nhắn thông báo số tiền trong tài khoản khi có sự biến động tăng/ giảm.
1.2. Tài khoản Thẻ Tín dụng DongA Bank: Các dịch vụ đang triển khai gồm:
 • Truy vấn thông tin: Tra cứu hạn mức tín dụng được cấp, hạn mức tín dụng còn lại, số dư nợ hiện tại, …
 • Tra cứu thông tin giao dịch – Sao kê giao dịch.
 • Thông báo phát sinh giao dịch qua SMS: Là dịch vụ nhận tin nhắn thông báo số tiền trong tài khoản khi có sự biến động tăng/ giảm.
1.3. Tài khoản Tiền gửi Cá Nhân (Thanh toán/ Tiết kiệm): Các dịch vụ đang triển khai gồm:
 • Tra cứu thông tin tài khoản.
 • Tra cứu thông tin giao dịch.
1.4. Các Dịch vụ - Tiện ích khác:
 • Thẻ Xác Thực: Là giải pháp xác thực Khách hàng/ xác thực giao dich tài chính khi thực hiện các giao dịch chuyển khoản/ thanh toán trên tài khoản của KH.
 • Đăng ký/ điều chỉnh dịch vụ trực tuyến trên Internet Banking: khách hàng có thể chủ động đăng ký dịch vụ Thanh toán tự động hoặc thay đổi hạn mức chuyển khoản/ thanh toán của tài khoản Thẻ trực tuyến trên Internet Banking.

2. Dành cho khách hàng Doanh nghiệp
2.1. Chuyển khoản: Hiện DAB cho phép chuyển khoản từ tài khoản Tiền gửi thanh toán không kỳ hạn VNĐ của Doanh nghiệp (sử dụng 1 chữ ký) đến:
 • Tài khoản Thẻ Đa năng
 • Tài khoản Tiền gửi thanh toán không kỳ hạn VNĐ Cá nhân.
 • Tài khoản Tiền gửi thanh toán không kỳ hạn VNĐ Doanh nghiệp.
2.2. Truy vấn thông tin: giúp khách hàng tra cứu thông tin liên quan đến tài khoản như:
 • Tra cứu thông tin tài khoản.
 • Tra cứu thông tin giao dịch.
2.3. Thông báo phát sinh giao dịch qua SMS: Là dịch vụ nhận tin nhắn thông báo số tiền trong tài khoản khi có sự biến động tăng/ giảm.  

images Trang trước images Đầu trang images In trang