Tín dụng doanh nghiệp

Cho vay bổ sung vốn lưu động


Thông qua sản phẩm Cho vay bổ sung vốn lưu động, DongA Bank sát cánh cùng doanh nghiệp tháo gỡ các khó khăn về vốn. Với tỷ lệ cho vay hấp dẫn, lên đến 100% nhu cầu vốn và thời gian duyệt hồ sơ nhanh, DongA Bank đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn trong sản xuất kinh doanh, hoặc cung ứng dịch vụ của doanh nghiệp.

1. Giới thiệu 

Cho vay bổ sung vốn lưu động là sản phẩm vay ngắn hạn với mục đích bổ sung vốn lưu động thanh toán trong nước phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Tiện ích

·       Đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn lưu động, giúp ổn định nguồn vốn, tăng tính chủ động cho doanh nghiệp trong kế hoạch sản xuất kinh doanh.

·       Phương thức vay linh hoạt tùy thuộc vào nhu cầu khách hàng, có thể vay từng lần hoặc theo hạn mức.

·       Vay và trả nợ nhiều lần trong thời gian được cấp tín dụng.

·       Thời gian vay linh hoạt.

·       Lãi suất hợp lý.

·       Thủ tục vay vốn đơn giản, thời gian giải quyết hồ sơ nhanh chóng.

3. Đặc điểm 

·       Loại tiền vay: VND.

·       Thời gian vay: Tối đa 12 tháng.

·       Phương thức vay: Từng lần hoặc theo hạn mức tín dụng.

·       Lãi suất vay: Theo quy định của DongA Bank trong từng thời kỳ.

·       Tài sản bảo đảm: bất động sản, máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển, hàng hóa, tài sản hình thành từ vốn vay…

4. Điều kiện

·       Có khả năng tài chính bảo đảm khả năng trả nợ trong thời hạn cam kết.

·       Có phương án sử dụng vốn khả thi, hiệu quả.

5. Hồ sơ vay vốn

·       Phương án sử dụng vốn.

·       Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp.

·       Hồ sơ tài sản bảo đảm.

·       Các giấy tờ khác có liên quan theo quy định của DongA Bank.

6. Liên hệ

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Chi nhánh/Phòng giao dịch DongA Bank gần nhất (Mạng lưới DongA Bank)

Hotline: 1900545464

Email: 1900545464@dongabank.com.vn


images Trang trước images Đầu trang images In trang
Sản phẩm - Dịch vụ khác