Tín dụng doanh nghiệp

Bổ sung vốn trả góp


Thông qua sản phẩm Cho vay bổ sung vốn trả góp, DongA Bank sát cánh cùng các doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ nhằm tháo gỡ các khó khăn về vốn. Với tỷ lệ cho vay hấp dẫn và thời gian duyệt hồ sơ nhanh, DongA Bank giúp đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn trong sản xuất kinh doanh, hoặc cung ứng dịch vụ của doanh nghiệp.

1. Giới thiệu 

Là sản phẩm cho vay trung hạn dành cho đối tượng doanh nghiệp có quy mô siêu nhỏ và nhỏ, có nhu cầu bổ sung vốn lưu động thanh toán trong nước phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và muốn được trả góp định kỳ.

2. Tiện ích

·      Đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn lưu động, giúp ổn định nguồn vốn, tăng tính chủ động cho doanh nghiệp trong kế hoạch sản xuất kinh doanh.

·      Vốn gốc được thanh toán linh hoạt định kỳ hàng tháng/quý phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp giảm áp lực về nguồn vốn thanh toán nợ vay.

·      Thời gian vay linh hoạt.

·      Lãi suất hợp lý.

·      Thủ tục vay vốn đơn giản, thời gian giải quyết hồ sơ nhanh chóng.

3. Đặc điểm 

·      Mức cho vay: Lên đến 05 tỷ đồng.

·      Loại tiền vay: VND.

·      Thời gian vay: Tối đa 36 tháng.

·      Tỷ lệ cho vay: Lên đến 70% nhu cầu vốn.

·      Lãi suất vay: Theo quy định của DongA Bank trong từng thời kỳ.

·      Tài sản bảo đảm: bất động sản, máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển, hàng hóa, tài sản hình thành từ vốn vay…

4. Điều kiện

·      Có khả năng tài chính bảo đảm khả năng trả nợ trong thời hạn cam kết.

·      Có phương án sử dụng vốn khả thi, hiệu quả.

5. Hồ sơ vay vốn

·      Phương án sử dụng vốn.

·      Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp.

·      Hồ sơ tài sản bảo đảm.

·      Các giấy tờ khác có liên quan theo quy định của DongA Bank.

6. Liên hệ

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Chi nhánh/Phòng giao dịch DongA Bank gần nhất (Mạng lưới DongA Bank)

Hotline: 1900545464

Email: 1900545464@dongabank.com.vn


images Trang trước images Đầu trang images In trang
Sản phẩm - Dịch vụ khác