Tín dụng doanh nghiệp

Bổ sung vốn trả góp


Thông qua sản phẩm Cho vay bổ sung vốn trả góp, DongA Bank sát cánh cùng các doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ nhằm tháo gỡ các khó khăn về vốn. Với tỷ lệ cho vay hấ