Sự kiện 21/08/2019

Thông báo gia hạn thời gian mời chào giá

Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) đã thông báo phát hành hồ sơ yêu cầu và nộp hồ sơ đề xuất gói dịch vụ: “Kiểm định, đánh giá an ninh thông tin cho hệ thống DongA Bank” ngày 29/7/2019, với nội dung cụ thể như sau:

-   Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu (HSYC): Từ 08h30 ngày 01/8/2019 đến 16h30 ngày 22/8/2019.

-   Thời gian nộp hồ sơ đề xuất (HSĐX): Không quá 16h30 ngày 12/9/2019.

Nay do nhu cầu thực tế DongA Bank sẽ gia hạn thời gian phát hành HSYC và nộp HSĐX như sau:

-    Thời gian phát hành HSYC: Không quá 16h30 ngày 30/8/2019.

-    Thời gian nộp HSĐX: Không quá 16h30 ngày 30/9/2019.

Các nội dung khác vẫn giữ nguyên không thay đổi so với thông báo đã đăng tải.

DongA Bank kính mời các đơn vị quan tâm đến nhận hồ sơ yêu cầu gói dịch vụ: “Kiểm định, đánh giá an ninh thông tin cho hệ thống DongA Bank”.

  Trân trọng thông báo./.
images Trang trước images Đầu trang images In trang
Các tin khác