Sự kiện 19/06/2020

DongA Bank thông báo giảm phí dịch vụ chuyển tiền liên ngân hàng

Nhằm chung tay hỗ trợ Khách hàng cá nhân vượt qua khó khăn do ảnh hưởng từ dịch Covid-19. DongA Bank thực hiện việc điều chỉnh giảm phí chuyển tiền liên ngân hàng . Cụ thể như sau:

Thời gian áp dụng: từ ngày 20/06/2020 đến hết ngày 31/12/2020

-       Biểu phí giao dịch tại quầy:(đã bao gồm VAT)

STT

Loại dịch vụ

Biểu phí

1

Chuyển khoản từ Tài khoản thẻ

1.1

Ngân hàng thụ hưởng tại cùng tỉnh/thành phố mở tài khoản

-   Dưới 500 tr: 0,011% * số tiền chuyển

·  Min 9.900 đồng

-   Từ 500tr: 0,022% * số tiền chuyển,

·  Max 1.100.000 đồng

1.2

Ngân hàng thụ hưởng tại khác tỉnh/thành phố mở tải khoản

-   0,0495%* số tiền chuyển;

·  Min: 19.800 đồng,

·  Max: 1.100.000 đồng

2

Chuyển khoản từ Tài khoản thanh toán

2.1

Ngân hàng thụ hưởng tại cùng tỉnh/thành phố mở tài khoản

-   Dưới 500 tr: 0,011% * số tiền chuyển

·  Min 9.900 đồng

-   Từ 500tr: 0,022% * số tiền chuyển, 

·  Max 1.100.000 đồng

2.2

Ngân hàng thụ hưởng tại khác tỉnh/thành phố mở tải khoản

-   0,0495%* số tiền chuyển;

·  Min: 19.800 đồng,

·  Max: 1.100.000 đồng

3

Khách hàng vãng lãi (nộp tiền mặt chuyển khoản)

2.1

Ngân hàng thụ hưởng tại cùng tỉnh/thành phố mở tài khoản

-   0,022% * số tiền chuyển

·  Min 20.000 đồng

·  Max: 1.100.000 đồng

2.2

Ngân hàng thụ hưởng tại khác tỉnh/thành phố mở tải khoản

-   0,066%* số tiền chuyển;

·  Min: 30.000 đồng,

·  Max: 1.100.000 đồng

-     Biểu phí giao dịch trên kênh eBanking: (đã bao gồm VAT)

STT

Loại dịch vụ

Biểu phí

1

Chuyển khoản từ Tài khoản thẻ

1.1

Ngân hàng thụ hưởng tại cùng tỉnh/thành phố mở tài khoản

-   0,0055% * số tiền chuyển

·  Min: 9.900 đồng

·  Max: 1.100.000 đồng

1.2

Ngân hàng thụ hưởng tại khác tỉnh/thành phố mở tải khoản

-   0,044%* số tiền chuyển;

·  Min: 16.500 đồng,

·  Max: 1.100.000 đồng

2

Chuyển khoản từ Tài khoản thanh toán

2.1

Ngân hàng thụ hưởng tại cùng tỉnh/thành phố mở tài khoản

-   0,0055% * số tiền chuyển

·  Min: 9.900 đồng

·  Max: 1.100.000 đồng

2.2

Ngân hàng thụ hưởng tại khác tỉnh/thành phố mở tải khoản

-   0,044%* số tiền chuyển;

·  Min: 16.500 đồng,

·  Max: 1.100.000 đồng

images Trang trước images Đầu trang images In trang
Các tin khác