Sự kiện 05/06/2020

Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo và Ngày Đại dương thế giới 2020

       Biển và hải đảo có tầm quan trọng đối với sự phát triển bền vững về kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại, hợp tác quốc tế. Tầm quan trọng của biển và hải đảo đã được Đảng, Nhà nước và Chính phủ ghi nhận trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật cho thấy ý nghĩa vô cùng quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về biển và hải đảo.


       Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới (ngày 08/6), Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) đã triển khai các hoạt động nhằm truyền thông, cổ động sự kiện rộng rãi đến CBNV trên toàn hệ thống. DongA Bank đánh giá đây là sự kiện quốc gia quan trọng với các hoạt động thiết thực góp phần nâng cao nhận thức cho từng CBNV về chức năng, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của biển và đại dương đối với sự phát triển bền vững của đất nước; hiểu rõ các tác động và giảm thiểu những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với môi trường biển.

       DongA Bank đã thực hiện công tác tuyên truyền hoạt động bằng bài viết đăng trên website, thiết kế banner đăng mục DongA eBanking, fanpage của ngân hàng; soạn thảo các nội dung truyền thông nội bộ email, desktop; thiết kế các hạng mục truyền thông khác như: standee, băng rôn, phướn đặt tại quầy giao dịch hay treo trước trụ sở các đơn vị kinh doanh trên toàn hệ thống. Thông qua công tác truyền thông sự kiện này, DongA Bank không những giúp CBNV ngân hàng hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của sự kiện mà còn mong muốn tạo sự lan tỏa, sự ảnh hưởng mạnh mẽ của sự kiện đến khách hàng.

       Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2020 với chủ đề “Đổi mới để phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam” và Ngày Đại dương thế giới với chủ đề “Đổi mới vì một đại dương bền vững”. Sự kiện là cơ hội để Việt Nam khẳng định tiềm lực lớn về kinh tế biển; thể hiện ý chí quyết tâm phát triển toàn diện ngành nghề biển, bảo vệ tài nguyên môi trường vùng biển, đảo bền vững. Đồng thời, với việc đẩy mạnh chương trình hành động cụ thể sẽ hiện thực hóa các mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế biển để nước ta trở thành một quốc gia mạnh về biển, giàu lên từ biển, đồng thời bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên biển.

       Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới còn là dịp để CBNV DongA Bank nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên môi trường nhằm bảo tồn, phát huy giá trị của tài nguyên và môi trường biển, đảo; phát huy lòng tự hào, ý thức dân tộc, truyền thống yêu nước và bày tỏ sự trân trọng đối với chủ quyền vùng biển tổ quốc, góp phần giữ vững ổn định và phát triển đất nước. 

images Trang trước images Đầu trang images In trang
Các tin khác