Ngân Hàng Đông Á

Dành cho Cổ đông

DongA Bank là sự lựa chọn hàng đầu của người Việt Nam vì những nỗ lực không ngừng trong việc đa dạng hóa dịch vụ, áp dụng cải tiến công nghệ để sáng tạo ra càng nhiều tiện ích vượt trội trong ngành tài chính ngân hàng; đáp ứng những nhu cầu thiết thực của cuộc sống văn minh hiện đại; hướng tới xây dựng một ngân hàng đa năng – một tập đoàn tài chính vững mạnh.  
 


Để thực hiện được sứ mạng đó, DongA Bank cam kết:
 • Cung cấp các nguồn lực tài chính với dịch vụ tốt nhất nhằm hỗ trợ sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
 • Cung cấp những giải pháp tài chính hiệu quả nhất nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, tiết kiệm, kinh doanh và đầu tư của tiểu thương và cá nhân.
 • Đào tạo cán bộ nhân viên theo định hướng phát triển của Ngân hàng.
 • Tạo niềm tin và đem lại lợi ích cao nhất cho khách hàng và cổ đông.
 • Xây dựng ngân hàng vững mạnh trong giai đoạn hội nhập của đất nuớc, tham gia tích cực các hoạt động xã hội với mục đích hướng về cộng đồng.
TB liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần, cổ phiếu DongA Bank
V/v Nhắc lại thông báo thu hồi lại cổ phiếu cũ và nhận giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

1. Thông tin về chia cổ tức
    Năm 2014:
    Năm 2013:
    Năm 2012 (Tải file đính kèm)       
    Năm 2011 (Tải file đính kèm)
    Năm 2010 (Tải file đính kèm)
    Năm 2009 (Tải file đính kèm)      

2. Thông tin về các đợt phát hành thêm cổ phiếu 
3. Thông tin về Đại Hội Cổ Đông:
 • Đại hội Cổ đông bất thường năm 2019 
 - Thông báo chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHCĐ bất thường năm 2019 của DAB  (Tải file đính kèm)
 - Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của DAB (Tải file đính kèm)
 - Mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của DAB (Tải file đính kèm)
 - Các điều kiện đối với người tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của DAB theo hình thức nhận ủy quyền (Tải file đính kèm)
 - Phiếu đóng góp ý kiến vằng văn bản (Tải file đính kèm)
 - Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của DAB (Tải file đính kèm)
 - Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của DAB (Tải file đính kèm)
 - Thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của DAB (Tải file đính kèm)
 - Tờ trình Phương án chào bán cổ phần để bổ sung vốn điều lệ của DAB (Tải file đính kèm)
 - Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của DAB (Tải file đính kèm)
 - Mẫu Thẻ biểu quyết (Tải file đính kèm)
 - Thông báo về danh sách các cổ đông không gửi được Thư mời (Tải file đính kèm)
 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của ngân hàng Đông Á (Tải file đính kèm)
4. Báo cáo tài chính của DongA Bank 5. Báo cáo thường niên 6. Điều lệ ngân hàngTải file đính kèm  )

7. Cổ phiếu Ngân hàng Đông Á
: Xem số dư, sao kê, thông tin cổ đông:
    Để được cấp mật khẩu truy cập, xin vui lòng liên hệ Công ty Chứng khoán Đông Á
    Điện thoại: 028 38 218 666   Ext: 128 (Để được hướng dẫn thủ tục)        

8. Thông báo về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII
  9. Quy chế quản trị (Tải file đính kèm )
   
  10. Báo cáo tình hình quản trị công ty
  11. Bản cáo bạch
        Năm 2013 (Tải file đính kèm)
        Năm 2012 (Tải file đính kèm

  12. Thông báo mất sổ:

        10/6/2024 Nguyễn Thu Phương, mã cổ đông: 00003753, vui lòng xem file đính kèm
        22/9/2023 Phan Thị Trang, mã cổ đông: DAB09527 và Phan Văn Kim, mã cổ đông: DAB09572, vui lòng xem file đính kèm
        25/4/2023 Nguyễn Văn Thành, mã cổ đông:00003168, vui lòng xem file đính kèm
        17/4/2023 Nguyễn Thị Mỹ Linh, mã cổ đông: DAB09476 và Đinh Linh Tự, mã cổ đông: DAB09389, vui lòng xem file đính kèm
        16/12/2022 Cao Ngọc Hải, mã cổ đông: 00001274, vui lòng xem file đính kèm
        06/12/2022 Lê Đình Quy, mã cổ đông: 00001216, vui lòng xem file đính kèm
        11/10/2022 Lê Thị Thanh Loan, mã cổ đông: DAB091208, vui lòng xem file đính kèm
        29/9/2022 Đổng Trọng Trí, mã cổ đông: 00000557, vui lòng xem file đính kèm
        07/01/2022 Đặng Thủy Tiên, mã cổ đông: DAB092297, vui lòng xem file đính kèm
        07/01/2022 Trần Anh Duy, mã cổ đông: DAB092540, vui lòng xem file đính kèm
        21/6/2021 Nguyễn Thị Anh Đào, mã cổ đông: DAB09640, vui lòng xem file đính kèm
        27/5/2021 Phạm Vân Như, mã cổ đông: 00002867, vui lòng xem file đính kèm
        18/03/2021 Dương Thị Chung, mã cổ đông: 00003570, vui lòng xem file đính kèm
        09/12/2020 Bùi Thị Thanh Minh, mã cổ đông: DAB09776, vui lòng xem file đính kèm
        09/6/2020 Bùi Thị Ngọc Ánh, mã cổ đông: 00001118, vui lòng xem file đính kèm
        09/6/2020 Võ Phước Thảo, mã cổ đông: 00000117, vui lòng xem file đính kèm
        03/6/2020 Nguyễn Văn Ren, mã cổ đông: 00000835, vui lòng xem file đính kèm
        04/11/2019 Đỗ Thị Hoa, mã cổ đông: 00003357, vui lòng xem file đính kèm
        24/6/2019 Tạ Thị Kim Chi, mã cổ đông: 00003378, vui lòng xem file đính kèm
        11/10/2018 Phạm Kim Tuấn, mã cổ đông: 00001566, vui lòng xem file đính kèm
   
       7/9/2018 Nguyễn Văn De, mã cổ đông: 00001731, vui lòng xem file đính kèm
        7/8/2018 Trần Văn Giang, mã cổ đông: DAB091807, vui lòng xem file đính kèm
        16/5/2018 Hà Thị Thu Tâm, mã cổ đông: 00001510, vui lòng xem file đính kèm
        20/4/2018 Dương Ngọc Liễu, mã cổ đông: 00003578, vui lòng xem file đính kèm 
        13/4/2018 Dương Quỳnh Trang, mã cổ đông: 00002140, vui lòng xem file đính kèm    
        10/4/2018 Trần Tuấn Thọ, mã cổ đông: DAB092388, vui lòng xem file đính kèm
        22/03/2018 Trần Thị Vân Anh, mã cổ đông: 00000143, vui lòng xem file đính kèm

  13. Thông tin về bổ nhiệm nhân sự của Hội đồng quản trị:
      
        30/09/2022 Thông báo số 19/TB-DAB-HĐQT-VP về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc DAB, xin vui lòng xem file đính kèm

  images Trang trước images Đầu trang images In trang