Sản phẩm - dịch vụ 27/05/2024

DongA Bank công bố lãi suất cho vay bình quân kỳ tháng 5/2024

    Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) công bố lãi suất cho vay bình quân, chênh lệch lãi suất cho vay bình quân lãi suất huy động vốn bình quân kỳ tháng 5/2024 như sau:

                                                                                                                        Đơn vị: %/năm

Lãi suất cho vay bình quân

8,09%/năm

Chênh lệch lãi suất cho vay bình quân – lãi suất huy động vốn bình quân 

3,16%/năm

images Trang trước images Đầu trang images In trang
Các tin khác