Sản phẩm - dịch vụ 03/05/2024

DongA Bank công bố lãi suất cho vay bình quân kỳ tháng 04/2024

       Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) công bố lãi suất cho vay bình quân, chênh lệch lãi suất cho vay bình quân và lãi suất huy động vốn bình quân kỳ tháng 04/2024 như sau:

Đơn vị: %/năm

Lãi suất cho vay bình quân

8,22%/năm

Chênh lệch lãi suất cho vay bình quân – lãi suất huy động vốn bình quân 

3,05%/năm

images Trang trước images Đầu trang images In trang
Các tin khác