Phim 01/07/2011

Lớp học vi tính ở bản nghèo

Ăn rau rừng của buôn, uống nước suối của buôn, cái chữ đầu tiên ê a trên những con đường của buôn, cứ thế cậu bé KrăJăn Ha Len (dân tộc Cill) lớn lên giữa vòng tay của buôn làng. Và trong suốt những tháng ngày gắn bó đó, cậu luôn ấp ủ một ước mơ, phải làm gì đó cho cái xã Đạ Sar xa xôi, nghèo nàn, nơi đã nuôi nấng và rất mực yêu thương cậu


Các video khác: