Phim 01/07/2011

Người đàn ông mù và 30 năm phấn đấu làm thầy

Khó khăn thì nhiều lắm, nhưng không đủ mạnh để chấm dứt ước mơ. Cứ mỗi lần vấp ngã, câu nói ấy lại nâng tôi dậy, cho tôi thêm nghị lực và niềm tin để đi tiếp trên con đường gian khó mà mình đã lỡ yêu. Đó là con đường đến với nghề giáo cao cả…


Các video khác: