Phim 01/07/2011

20 năm, lớp học sân chùa

Ni sư Thích Nữ Diệu Ý, trụ trì chùa Lộc Thọ kể rằng bà xuất gia từ năm 14 tuổi và đi tu học khắp nơi. Đến khi gia đình muốn bà về gìn giữ nhà từ đường, bà thưa rằng mình là người xuất gia, không thể giữ nhà làm của riêng, nếu gia tộc đồng ý, bà xin phép được cất chùa. Về lại quê hương, thấy nhiều gia đình vì quá cơ cực mà không quan tâm đến việc giáo dục con cái, ni sư bèn cất lên một mái nhà tranh trong khuôn viên chùa, đóng mười chiếc ghế nhỏ và tự mình đi vận động những gia đình nghèo cho con đi học chữ

Các video khác: