Thông báo đấu thầu - mời chào giá 28/11/2021

Thông báo mời chào giá

       Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) trân trọng kính mời các đơn vị có đủ kinh nghiệm và năng lực tham gia chào giá cung cấp dịch vụ cho DongA Bank, cụ thể như sau:

1. Tên gói dịch vụ:

Mua sắm trang thiết bị, linh kiện thay thế sửa chữa máy ATM của DongA Bank.

2. Mô tả yêu cầu đối với nhà cung cấp, quy cách nội dung mời chào giá

Nội dung yêu cầu chi tiết được mô tả trong hồ sơ yêu cầu.

3. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:

 • Có hồ sơ giới thiệu năng lực doanh nghiệp
 • Có kinh nghiệm trong việc triển khai các dự án tương đương.
 • Chào giá cụ thể

 (Yêu cầu cụ thể nêu tại hồ sơ yêu cầu chào giá của DongA Bank).

4. Phát hành hồ sơ yêu cầu:

 • Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: từ 8h30 ngày 29 tháng 11 năm 2021 đến 16g00 ngày 13 tháng 12 năm 2021.
 • Các nhà cung cấp quan tâm sẽ lấy hồ sơ yêu cầu tại DongA Bank (trong giờ hành chánh).
 • Nhân sự đến nhận hồ sơ mang theo giấy giới thiệu của doanh nghiệp, ghi cụ thể giới thiệu nhận hồ sơ yêu cầu cho gói dịch vụ tương ứng.

5. Hình thức nộp hồ sơ đề xuất :

 • Nhà cung cấp quan tâm gửi hồ sơ đề xuất được niêm phong trong phong bì kín tới DongA Bank theo hướng dẫn được nêu trong hồ sơ yêu cầu, chúng tôi sẽ liên hệ lại với đơn vị đạt yêu cầu.
 • Thời gian nộp hồ sơ đề xuất: 16g00 ngày 13 tháng 12 năm 2021.

(Lưu ý: ngoài phong bì thư, nhà cung cấp ghi rõ nội dung đề xuất cho gói dịch vụ nào. Hồ sơ sẽ không được hoàn lại)

6. Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu và nhận hồ sơ:

 • Ngân hàng TMCP Đông Á - Khối Công nghệ.
 • Địa chỉ: Tầng 7 - số 418 Trần Phú, Phường 7, Quận 5, TP Hồ Chí Minh
 • Người nhận: Lê Thùy Yến Phương (Email:phuonglty@dongabank.com.vn; Điện thoại: 0967.590.499)
Trân trọng thông báo./.
images Trang trước images Đầu trang images In trang
Các tin khác