Sự kiện 21/07/2021

Thông báo mời chào giá

       Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) trân trọng kính mời Quý công ty có đủ kinh nghiệm và năng lực tham gia chào giá cung cấp dịch vụ cho DongA Bank, cụ thể như sau:

1. Tên gói mua sắm: Thùng tiền cho máy H68NL của DongA Bank”.

2. Mô tả yêu cầu đối với nhà cung cấp, quy cách nội dung mời chào giá:

 • Nội dung yêu cầu chi tiết được mô tả trong hồ sơ yêu cầu.

3. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:

 • Có hồ sơ giới thiệu năng lực doanh nghiệp
 • Có kinh nghiệm trong việc triển khai các dự án tương đương.
 • Chào giá cụ thể.

 (Yêu cầu cụ thể nêu tại hồ sơ yêu cầu chào giá của DongA Bank).

4. Phát hành hồ sơ yêu cầu:

 • Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: từ 8h30 ngày 22 tháng 07 năm 2021 đến 16g30 ngày 20 tháng 08 năm 2021.
 • Các nhà cung cấp quan tâm sẽ lấy hồ sơ yêu cầu tại DongA Bank (trong giờ hành chánh).
 • Nhân sự đến nhận hồ sơ mang theo giấy giới thiệu của doanh nghiệp, ghi cụ thể giới thiệu nhận hồ sơ yêu cầu cho gói dịch vụ tương ứng.

5. Hình thức nộp hồ sơ đề xuất:

 • Nhà cung cấp quan tâm gửi hồ sơ đề xuất được niêm phong trong phong bì kín tới DongA Bank theo hướng dẫn được nêu trong hồ sơ yêu cầu, chúng tôi sẽ liên hệ lại với đơn vị đạt yêu cầu.
 • Thời gian nộp hồ sơ đề xuất đến: 16g30 ngày 20 tháng 8 năm 2021.

(Lưu ý: ngoài phong bì thư, nhà cung cấp ghi rõ nội dung đề xuất cho gói dịch vụ nào. Hồ sơ sẽ không được hoàn lại)

6. Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu và nhận hồ sơ đề xuất:

 • Ngân hàng TMCP Đông Á - Khối Công nghệ.
 • Địa chỉ: Tầng 7 - số 418 Trần Phú, Phường 7, Quận 5, TP Hồ Chí Minh
 • Mr Trần Đức Hải – Khối Công nghệ (ĐT: 090.8484420, email : haitd@dongabank.com.vn).
 • Lưu ý: Do tình hình dịch bệnh Covid-19, Quý công ty vui lòng liên hệ trước để sắp xếp giao nhận HSYC được hợp lý và đảm bảo an toàn.

Trân trọng thông báo./.

images Trang trước images Đầu trang images In trang
Các tin khác