Sự kiện 06/07/2021

Thông báo gia hạn thời gian nộp chào giá

       Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) thông báo về việc gia hạn thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu gói dịch vụ “Kiểm định an ninh độc lập cho hệ thống DongA Bank” , với nội dung cụ thể như sau:

      Do nhu cầu và tình hình thực tế, DongA Bank điều chỉnh gia hạn thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu và thời gian nộp hồ sơ chào giá như sau:   

       (1) Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: 08h00 ngày 06/7/2021

       (2) Thời gian nộp hồ sơ chào giá: muộn nhất 16h30 ngày 15/7/2021

       Các nội dung khác vẫn giữ nguyên không thay đổi so với thông báo đã đăng tải.

       DongA Bank kính mời các đơn vị quan tâm đến nộp hồ sơ chào giá.

       Thông tin chi tiết về Thông báo chào giá gói dịch vụ “Kiểm định an ninh độc lập cho hệ thống DongA Bank” tham khảo tại đây: https://www.dongabank.com.vn/news/2104/thong-bao-moi-chao-gia

Trân trọng thông báo./.

 

images Trang trước images Đầu trang images In trang
Các tin khác