Sự kiện 05/03/2018

Vui Xuân rước Lộc Vàng cùng DongA Bank

Khách hàng cá nhân khi mua sản phẩm bảo hiểm của AIA trong chương trình hợp tác giữa AIA với DongA Bank sẽ được hưởng ưu đãi lên đến 14 triệu đồng, chi tiết cụ thể như sau:

 1. THỜI GIAN ÁP DỤNG

Đợt

Thời gian nộp hồ sơ yêu cầu BH

Thời gian phát hành hợp đồng

1

12/01/2018 - 31/01/2018

12/01/2018 – 10/02/2018

2

01/02/2018 – 28/02/2018

01/02/2018 – 10/03/2018

3

01/03/2018 – 31/03/2018

01/03/2018 – 10/04/2018

2. NỘI DUNG KHUYẾN MẠI

STT

Tổng phí bảo hiểm cơ bản mới năm đầu tiên thực thu (NFYP) tính trên mỗi khách hàng

(triệu đồng)

Giải thưởng

1

10<=NFYP<20

Gấu bông AIA

2

20<=NFYP<40

Phiếu mua sắm 2 triệu đồng

3

40<=NFYP<60

Phiếu mua sắm 4 triệu đồng

4

60<=NFYP<100

Phiếu mua sắm 6 triệu đồng

5

100<=NFYP<150

Phiếu mua sắm 10 triệu đồng

6

150<=NFYP

Phiếu mua sắm 14 triệu đồng

3. ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

·   Điều kiện NFYP được tính trên tổng phí bảo hiểm mới cơ bản năm hợp đồng thứ nhất khách hàng đóng cho công ty bảo hiểm trong thời gian ưu đãi. NFYP nộp vào và được duyệt của tất cả các hợp đồng của cùng một khách hàng trong thời gian ưu đãi sẽ được cộng dồn.

·   Các hợp đồng thỏa điều kiện phải được nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và phát hành hợp đồng trong thời gian ưu đãi.

·   Ngày nộp hợp đồng được tính căn cứ trên ngày khách hàng thanh toán và có bằng chứng đã thanh toán kỳ phí đầu tiên.

·   Để tham gia chương trình, khách hàng cần mua ít nhất một sản phẩm bổ sung trong các sản phẩm sau: tử vong do tai nạn, hỗ trợ chi phí nằm viện, bảo hiểm toàn diện bệnh hiểm nghèo. Trong trường hợp khách hàng không mua các sản phẩm bổ sung đã liệt kê trong thời gian tham gia, giải thưởng sẽ bị giảm xuống một bậc.

o Ví dụ: Tổng NFYP của khách hàng là 200,000,000 VND. Trong trường hợp khách hàng không mua các sản phẩm bổ sung trong thời gian tham gia, khách hàng sẽ nhận được Phiếu mua sắm 10 triệu đồng thay cho Phiếu mua sắm 14 triệu đồng.

·   Riêng trường hợp khách hàng có tổng NFYP thuộc trường hợp 2 (10<=NFYP<20) không mua các sản phẩm bổ sung, giải thưởng Gấu bông AIA sẽ được giữ nguyên, không bị giảm xuống 1 bậc.

·   Trường hợp, hợp đồng được điều chỉnh tăng hoặc giảm phí trước khi kết thúc thời gian cân nhắc của chương trình thì phí tăng thêm hoặc phí giảm sẽ được tính vào chương trình khuyến mại.

o Đối với trường hợp khách hàng thay đổi định kỳ đóng phí bảo hiểm dẫn đến việc tăng hoặc giảm phí bảo hiểm: ngày khách hàng thanh toán phí bảo hiểm đóng thêm hoặc ngày AIA hoàn trả phí bảo hiểm sẽ là ngày hiệu lực của việc tăng hoặc giảm phí bảo hiểm.

o Đối với trường hợp khách hàng thay đổi số tiền bảo hiểm dẫn đến việc tăng hoặc giảm phí bảo hiểm: ngày AIA hoàn thành các quy trình liên quan sẽ là ngày hiệu lực của việc tăng hoặc giảm phí bảo hiểm.

4. THỜI GIAN TRẢ THƯỞNG

Đợt

Kết thúc thời gian cân nhắc 21 ngày sau khi phát hành hợp đồng

Tổng kết

Trao giải

1

03/03/2018

07/03/2018

23/03/2018

2

02/04/2018

06/04/2018

26/04/2018

3

01/05/2018

04/05/2018

21/05/2018

5. LƯU Ý

·   Kết quả chương trình sẽ được tổng kết và thông báo chính thức cho toàn hệ thống. Giải thưởng được trao đến các cá nhân sau ngày ra thông báo. Giải thưởng chỉ có giá trị trong vòng 3 tháng kể từ này ra thông báo trao thưởng. Trong trường hợp AIA không thể liên hệ người nhận giải trong vòng 3 tháng, giá trị giải thưởng sẽ bị hủy bỏ. Ban tổ chức sẽ không giải quyết khiếu nại sau 15 ngày kể từ ngày thông báo kết quả chương trình.

·   Giải thưởng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt và trong trường hợp các quà tặng nêu trên hết hàng hoặc không còn sản xuất trên thị trường thì sẽ được thay thế bằng phiếu mua sắm có giá trị tương đương.

images Trang trước images Đầu trang images In trang
Các tin khác