Sự kiện 03/03/2014

Danh sách khách hàng trúng giải tháng thứ 2 CTKM "Sở hữu xe Honda SH với giá 0 đồng, Bạn có dám tin ?"


STT

Họ tên khách hàng

Số TK thẻ đa năng

Giải thưởng

1

NGUYỄN HOÀNG TĂNG

0109206073

TỦ LẠNH LG

2

NGUYỄN THỊ XUÂN HỒNG

0102001658

TỦ LẠNH LG

3

NGÔ NGUYÊN PHƯỚC

0104862998

TỦ LẠNH LG

4

HUỲNH THỊ MỸ TRANG

0101239242

TỦ LẠNH LG

5

LÊ ĐỒNG PHƯƠNG NHI

0109630645

TỦ LẠNH LG

6

NGUYỄN HOÀNG THI

0109402468

TỦ LẠNH LG

7

HỒ THỊ NGỌC HUYỀN

0103104783

TỦ LẠNH LG

8

ĐINH ĐỨC BÌNH

0101337893

TỦ LẠNH LG

9

PHẠM THỊ MAI ANH

0101440308

TỦ LẠNH LG

10

MAI VĂN CÔNG

0108144306

TỦ LẠNH LG

11

NGUYỄN TUYẾT LOAN

0109262117

TỦ LẠNH LG

12

LÊ THỊ KIM HỒNG

0105129015

TỦ LẠNH LG

13

BẠCH NGỌC SANG

0102928839

TỦ LẠNH LG

14

NGUYỄN THỊ MAI

0109411812

TỦ LẠNH LG

15

TRỊNH THỊ VĨNH

0102985528

TỦ LẠNH LG

16

NGUYỄN THỊ THANH HIỀN

0101302212

TỦ LẠNH LG

17

NGUYỄN THỊ TRÚC PHƯƠNG

0104285421

TỦ LẠNH LG

18

TỐNG KHÁNH TRÌNH

0101218583

TỦ LẠNH LG

19

LÊ THỊ MINH THI

0109217932

TỦ LẠNH LG

20

MÃ THỊ HỒNG

0106165322

TỦ LẠNH LG

21

MAI THANH HƯỞNG

0102021854

TỦ LẠNH LG

22

NGUYỄN THỊ MỸ YẾN

0106622914

TỦ LẠNH LG

23

NGUYỄN THỊ LÝ

0102475431

TỦ LẠNH LG

24

NGUYỄN VĂN TRUNG

0102557683

TỦ LẠNH LG

25

TRẦN THỊ NGỌC TẦN

0107974473

TỦ LẠNH LG

26

LÝ THỊ HỒNG VÂN

0105199074

TỦ LẠNH LG

27

TRẦN THỊ NGA

0101202722

TỦ LẠNH LG

28

HOÀNG THỊ THÚY PHƯƠNG

0104055800

TỦ LẠNH LG

29

LÊ TRUNG ĐỨC

0102828524

TỦ LẠNH LG

30

NGUYỄN THỊ THANH HẰNG

0104435036

TỦ LẠNH LG

31

VÕ NGỌC THANH

0108329293

TỦ LẠNH LG

32

VŨ TIẾN TOÀN

0109429618

TỦ LẠNH LG

33

VŨ THỊ MINH THANH

0102630274

TỦ LẠNH LG

34

NGUYỄN VĂN DUY

0101970781

TỦ LẠNH LG

35

NGUYỄN PHƯỚC HƯNG

0101151943

TỦ LẠNH LG

36

PHẠM THANH BÌNH

0109394899

TỦ LẠNH LG

37

NGÔ THỊ THANH CHUNG

0109279810

TỦ LẠNH LG

38

TRẦN THỊ NAM CHI

0102800540

TỦ LẠNH LG

39

VŨ THỊ BÍCH HỢP

0102544884

TỦ LẠNH LG

40

PHẠM THANH HẢI

0101140583

TỦ LẠNH LG

images Trang trước images Đầu trang images In trang
Các tin khác