Sự kiện 03/03/2014

Danh sách khách hàng trúng giải tháng 1 CTKM "Sở hữu xe Honda SH với giá 0 đồng, Bạn có dám tin ?"


STT

Họ tên khách hàng trúng thưởng

Số TK thẻ đa năng

Giải thưởng

1

NGUYỄN THỊ KIM NGÂN

0106759298

TỦ LẠNH LG

2

ĐẶNG THỊ SƠN KIM

0101482408

TỦ LẠNH LG

3

NGUYỄN THÀNH LONG

0105132153

TỦ LẠNH LG

4

NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG

0109331785

TỦ LẠNH LG

5

PHẠM NGỌC HẠ VY

0103582934

TỦ LẠNH LG

6

TRƯƠNG THỊ HÒANG OANH

0102591906

TỦ LẠNH LG

7

NGUYỄN THỊ LỤA

0108144346

TỦ LẠNH LG

8

NGUYỄN THỊ THÚY PHƯỢNG

0109088498

TỦ LẠNH LG

9

HUỲNH ĐẶNG DIỄM PHÚC

0102681682

TỦ LẠNH LG

10

PHẠM VĂN ĐA

0101801999

TỦ LẠNH LG

11

TRẦN THỊ THOA

0109203248

TỦ LẠNH LG

12

NGUYỄN THỊ NGÂN HÀ

0102416572

TỦ LẠNH LG

13

TRƯƠNG THỊ LIÊN

0102594742

TỦ LẠNH LG

14

VÕ THỊ KIỀU TRINH

0109436830

TỦ LẠNH LG

15

BÙI THU HÀ

0101300051

TỦ LẠNH LG

16

VÕ THỊ THANH HẢI

0102677424

TỦ LẠNH LG

17

TRẦN HỒNG NHÃ QUYÊN

0107369840

TỦ LẠNH LG

18

NGUYỄN THỊ CÚC

0103112094

TỦ LẠNH LG

19

NGUYỄN NGỌC DIỆP

0109420739

TỦ LẠNH LG

20

NGUYỄN THỊ MINH NGỌC

0108258834

TỦ LẠNH LG

21

BÙI THỊ KHÁNH VÂN

0108680639

TỦ LẠNH LG

22

ĐINH THỊ MINH TUYỀN

0108144317

TỦ LẠNH LG

23

TRƯƠNG THỊ THẢO

0108329380

TỦ LẠNH LG

24

HÙYNH THỊ THÚY KIỀU

0101738871

TỦ LẠNH LG

25

VŨ THỊ THANH HOA

0108257384

TỦ LẠNH LG

26

NGUYỄN THỊ HOÀNG OANH

0101237769

TỦ LẠNH LG

27

NGUYỄN THỊ NGỌC TIẾNG

0104123924

TỦ LẠNH LG

28

UNG THỊ NHO VÂN

0104107104

TỦ LẠNH LG

29

TRỊNH VÂN NGỌC

0109428449

TỦ LẠNH LG

30

NGUYỄN THỊ THU HẢO

0101908037

TỦ LẠNH LG

31

ĐỖ KHOA

0101918638

TỦ LẠNH LG

32

LÊ DANH KIÊN

0101100792

TỦ LẠNH LG

33

LÊ THỊ XUÂN TRANG

0103231002

TỦ LẠNH LG

34

DUONG THI HONG HAI

0105836253

TỦ LẠNH LG

35

HO HUU TUONG

0101573942

TỦ LẠNH LG

36

NGUYEN THI HUE

0109041009

TỦ LẠNH LG

37

HO ANH KHOA

0104455090

TỦ LẠNH LG

38

NGUYEN LAN ANH

0107299250

TỦ LẠNH LG

39

NGUYỄN VIỆT TRUNG

0102068438

TỦ LẠNH LG

40

HUỲNH MINH NGHIÊM

0106818886

TỦ LẠNH LG

41

TỐNG ĐỨC TÂM THẮNG

0101609637

TỦ LẠNH LG

42

NGUYỄN THỊ THANH TÂM

0103653556

TỦ LẠNH LG

43

VŨ THỊ BÍCH HƯƠNG

0109245359

TỦ LẠNH LG

44

LÊ CÔNG DU

0101901165

TỦ LẠNH LG

images Trang trước images Đầu trang images In trang
Các tin khác