Sản phẩm - dịch vụ 21/10/2011

Thông báo cập nhật Phí chuyển đổi ngoại tệ của Thẻ tín dụng Visa DongA Bank

DongA Bank xin thông  báo đến Quý khách hàng về việc Cập nhật Phí chuyển đổi ngoại tệ của Thẻ tín dụng Visa DongA Bank như sau:

1.   Thời gian áp dụng:

-      Từ ngày 25/10/2011 cho đến khi có thông báo mới.

2.   Phạm vi áp dụng:

-     Tất cả các giao dịch bằng ngoại tệ (khác VND) của Thẻ tín dụng Visa DongA Bank

3.   Mức phí cập nhật:

-     Từ ngày 25/10/2011, Phí chuyển đổi ngoại tệ của Thẻ Visa DongA Bank là 2.5% trên tổng số tiền giao dịch (Mức phí trước đây là 1.2%).

-     Các nội dung khác của biểu phí thẻ tín dụng Visa DongA Bank: không thay đổi.

-     Quý khách hàng vui lòng tham khảo Biểu phí Thẻ tín dụng Visa DongA Bank tại http://www.dongabank.com.vn/service/546/bieu-phi-the-tin-dung

Mọi thắc mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

-    Chi nhánh/Phòng giao dịch/Trung tâm giao dịch DAB gần nhất;

-    Trung tâm dịch vụ khách hàng:

§ Hotline 1900 54 54 64

§ Email: 1900545464@dongabank.com.vn

images Trang trước images Đầu trang images In trang
Các tin khác