Ngân Hàng Đông Á Điện Tử

Biểu phí sử dụng dịch vụ


1. Dành cho Khách hàng Cá nhân

i. Theo gói (thu theo tháng):

STT Dịch vụ ĐVT Phí
(Gồm VAT) 
Ghi chú
I.  Chuyển khoản/ thanh toán trên Internet Banking/ SMS  Banking/ Mobile Banking/ Phone Banking: Theo hạn mức (VNĐ/ngày) đăng ký cao nhất trong các phương thức
  + Từ 10 triệu VNĐ trở xuống VNĐ/Tháng/TK 9,900  
  + Trên 10 triệu VNĐ đến 100 triệu VNĐ VNĐ/Tháng/TK 50,000  
  + Trên 100 triệu VNĐ đến 500 triệu VNĐ VNĐ/Tháng/TK 100,000  
II. SMS Banking  

 

 
1. Nhận thông báo phát sinh giao dịch Tài khoản Thẻ Đa Năng VNĐ/Tháng/TK 9,900 Miễn phí nếu TK sử dụng dịch vụ Chuyển khoản/ thanh toán.
Tài khoản Thẻ Tín Dụng VNĐ/Tháng/TK 9,900  
2. Khóa/ Mở khóa tài khoản Thẻ VNĐ/ Lần 1,000 Áp dụng cho cả Mobile Banking/ Phone Banking
III Phí dịch vụ xác thực Chuyển khoản/ thanh toán: (SMS, Thẻ Xác Thực)
1. Một giải pháp xác thực   Miễn phí

 

2.

 

Thêm một giải pháp xác thực

 

VNĐ/Tháng/TK

 

4,400

 

 

3.

 

Phí phát hành Thẻ xác thực

 

VNĐ/Lần

 

8,000

 

 

IV. Phí chuyển khoản khác vùng   Biểu phí hiện hành  
V. Các dịch vụ khác   Miễn phí Trên 4 phương thức: Internet Banking, SMS Banking, Mobile Banking, Phone Banking

ii. Theo giao dịch phát sinh (thu theo giao dịch):

STT Loại giao dịch/ tin nhắn ĐVT Phí Ghi chú
I. SMS Banking - Nhận thông báo phát sinh giao dịch VNĐ/ tin nhắn 1,100 Thu phí ngay sau khi phát sinh giao dịch.
II. Chuyển khoản/ thanh toán trên Internet Banking/ SMS Banking
1. Tin nhắn khách hàng thực hiện giao dịch chuyển khoản/ thanh toán VNĐ/ tin nhắn 550 Thu phí ngay sau khi khách hàng thực hiện tin nhắn thành công.
2. Giao dịch chuyển khoản/ thanh toán trên Internet Banking. VNĐ/ giao dịch 550 Thu phí ngay sau khi giao dịch thành công.
3. Giao dịch chuyển khoản/ thanh toán trên SMS Banking VNĐ/ giao dịch 1,100 Thu phí ngay sau khi giao dịch thành công. Một giao dịch gồm 2 tin nhắn

2. Dành cho Khách hàng Doanh nghiệp

STT Dịch vụ ĐVT Phí
(Gồm VAT)
Ghi chú
I. Gói dịch vụ dành cho tài khoản TGTT KKH VNĐ
1. Tra cứu thông tin   Miễn phí  
2. Chuyển khoản trên Internet Banking VNĐ/tháng 150,000 Hạn mức tối đa là 5 tỷ VNĐ/ngày
3. SMS Banking - Nhận thông báo phát sinh giao dịch VNĐ/Tháng/TK 50,000  
II. Gói dịch vụ dành cho tài khoản TGTT KKH khác
1. Tra cứu thông tin

 

Miễn phí  
2. SMS Banking - Nhận thông báo phát sinh giao dịch VNĐ/Tháng/TK 50,000  
III. Phí yêu cầu thay đổi dịch vụ VNĐ/Lần 20.000 Bao gồm cả thay đổi thông tin (sửa đổi/hủy/bổ sung thông tin)
IV. Phí chuyển tiền

 

Biểu phí hiện hành  

Lưu ý: Phí gởi tin nhắn đến Tổng đài DongA Bank
· Tổng đài 1900545464 là: 500 VNĐ/ tin nhắn
· Tổng đài 8149 là: 1000 VNĐ/ tin nhắn


images Trang trước images Đầu trang images In trang