Ngân Hàng Đông Á Điện Tử

Biểu phí sử dụng dịch vụ


1. Dành cho Khách hàng Cá nhân

i. Theo gói (thu theo tháng):

STT Dịch vụ ĐVT Phí
(Gồm VAT) 
Ghi chú
I.  Chuyển khoản/ thanh toán trên Internet Banking/ SMS  Banking/ Mobile Banking/ Phone Banking: Theo hạn mức (VNĐ/ngày) đăng ký cao nhất trong các phương thức
  + Từ 10 triệu VNĐ trở xuống VNĐ/Tháng/TK 9,900  
  + Trên 10 triệu VNĐ đến 100 triệu VNĐ VNĐ/Tháng/TK 50,000  
  + Trên 100 triệu VNĐ đến 500 triệu VNĐ VNĐ/Tháng/TK 100,000  
II. SMS Banking  

 

 
1. Nhận thông báo phát sinh giao dịch Tài khoản Thẻ Đa Năng VNĐ/Tháng/TK 9,900 Miễn phí nếu TK sử dụng dịch vụ Chuyển khoản/ thanh toán.
Tài khoản Thẻ Tín Dụng VNĐ/Tháng/TK 9,900  
2. Khóa/ Mở khóa tài khoản Thẻ VNĐ/ Lần 1,000 Áp dụng cho cả Mobile Banking/ Phone Banking
III Phí dịch vụ xác thực Chuyển khoản/ thanh toán: (SMS, Thẻ Xác Thực)
1. Một giải pháp xác thực   Miễn phí

 

2.

 

Thêm một giải pháp xác thực

 

VNĐ/Tháng/TK

 

4,400

 

 

3.

 

Phí phát hành Thẻ xác thực

 

VNĐ/Lần

 

8,000

 

 

IV. Phí chuyển khoản khác vùng   Biểu phí hiện hành  
V. Các dịch vụ khác   Miễn phí Trên 4 phương thức: Internet Banking, SMS Banking, Mobile Banking, Phone Banking

ii. Theo giao dịch phát sinh (thu theo giao dịch):

STT Loại giao dịch/ tin nhắn ĐVT Phí Ghi chú
I. SMS Banking - Nhận thông báo phát sinh giao dịch VNĐ/ tin nhắn 1,100 Thu phí ngay sau khi phát sinh giao dịch.
II. Chuyển khoản/ thanh toán trên Internet Banking/ SMS Banking
1. Tin nhắn khách hàng thực hiện giao dịch chuyển khoản/ thanh toán VNĐ/ tin nhắn 550 Thu phí ngay sau khi khách hàng thực hiện tin nhắn thành công.
2. Giao dịch chuyển khoản/ thanh toán trên Internet Banking. VNĐ/ giao dịch 550 Thu phí ngay sau khi giao dịch thành công.
3. Giao dịch chuyển khoản/ thanh toán trên SMS Banking VNĐ/ giao dịch 1,100 Thu phí ngay sau khi giao dịch thành công. Một giao dịch gồm 2 tin nhắn

2. Dành cho Khách hàng Doanh nghiệp:

STT

Loại phí

Phí (chưa VAT)

Ghi chú

A. Internet Banking

1

Phí đăng ký

Miễn phí

 

2

Phí sử dụng dịch vụ

Gói Basic:   30.000 VND/tháng

 

Gói Silver: 100.000 VND/tháng

Hạn mức chuyển tiền ≤ 1 tỷ VND

Gói Gold:  200.000 VND/tháng

Hạn mức chuyển tiền từ trên 1 tỷ VND đến 3 tỷ VND

3

Phí sửa đổi/huỷ/bổ sung thông tin

20.000VND/lần

 

4

Phí huỷ dịch vụ

20.000VND/lần

 

5

Phí cấp lại mật khẩu

20.000VND/lần

 

6

Phí nhận xác thực OTP bằng SMS

Miễn phí

 

7

Chuyển khoản trong hệ thống DongA Bank

Miễn phí

 

8

Chuyển khoản ngoài hệ thống DongA Bank

Áp dụng theo biểu phí tại quầy

 

 

8.1

Cùng tỉnh/TP hoặc nơi thực hiện lệnh khác tỉnh/TP nơi mở tài khoản

0.01%

Tối thiểu: 10.000 VND

Tối đa: 500.000 VND

 

8.2

Khác tỉnh/TP hoặc nơi thực hiện lệnh khác tỉnh/TP nơi mở tài khoản

0.05%

Tối thiểu: 20.000VND

Tối đa: 1.000.000VND

 

B. SMS Banking

1

Phí dịch vụ truy vấn

Miễn phí

 

2

Nhận thông báo phát sinh giao dịch qua SMS

1 số ĐT: 50.000 VND/TK/tháng

Không bao gồm phí của nhà cung cấp viễn thông

2 số ĐT: 70.000 VND/TK/tháng

Từ số ĐT thứ 3 trở đi: 10.000đ/TK/thángLưu ý: Phí gởi tin nhắn đến Tổng đài DongA Bank
· Tổng đài 1900545464 là: 500 VNĐ/ tin nhắn
· Tổng đài 8149 là: 1000 VNĐ/ tin nhắn


images Trang trước images Đầu trang images In trang