Thanh toán quốc tế

Thư tín dụng xuất khẩu


1. Giới thiệu 

Với dịch vụ Thư tín dụng xuất khẩu, DongA Bank thực hiện làm thủ tục đòi tiền, theo dõi thu tiền và thực hiện thanh toán ngay khi có thông báo từ ngân hàng nước ngoài cho hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp. DongA Bank đảm bảo thông báo thư tín dụng xuất khẩu trong thời gian sớm nhất để doanh nghiệp có thể chủ động trong kế hoạch kinh doanh.

2. Tiện ích

  • Được thông báo nhanh chóng thông qua mạng lưới DongA Bank trên cả nước
  • Được tư vấn về các quy tắc, tập quán thương mại quốc tế, về các điều khoản của L/C nhằm giảm thiểu rủi ro phát sinh.
  • DongaBank kiểm tra chứng từ nhanh chóng, chính xác và thông báo sớm nhất cho doanh nghiệp để chỉnh sửa chứng từ (nếu có)
  • Tài trợ xuất khẩu dưới hình thức chiết khấu chứng từ, tỷ lệ chiết khấu cao, lãi suất phù hợp.
  • Thủ tục đơn giản, đòi tiền nhanh chóng.
  • Phí dịch vụ thấp


3.
Biểu phí

Tham khảo biểu phí tại đây


4. Hồ sơ
  • L/C xuất khẩu và các tu chỉnh (nếu có)  
  • Thư xuất trình chứng từ xuất khẩu (mẫu DongA Bank), Hối phiếu (nếu có, mẫu DongA Bank)
  •  kèm bộ chứng từ xuất khẩu của doanh nghiệp
  • Hợp đồng chiết khấu chứng từ hàng xuất (nếu có chiết khấu, mẫu DongA Bank)

5. Liên hệ

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Chi nhánh/Phòng giao dịch DongA Bank gần nhất (Mạng lưới DongA Bank)

Hotline: 1900545464

Email: 1900545464@dongabank.com.vn

 


images Trang trước images Đầu trang images In trang
Sản phẩm - Dịch vụ khác