Thông báo bán đấu giá tài sản xử lý nợ 18/05/2023

Ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh Thuận An thông báo bán đấu giá tài sản để thu hồi nợ vay của Công ty TNHH Tiến Thắng (Lần 2)

 
images Trang trước images Đầu trang images In trang
Các tin khác