Sự kiện 29/12/2022

Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở Ngân hàng TMCP Đông Á khóa VIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027

       Ngày 23/12/2022 Công đoàn Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở, khóa VIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Tham dự Đại hội về phía Công đoàn TP Hồ Chí Minh có ông Cao Xuân Dương – Trưởng Ban Tài chính Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh cùng các ban nghiệp vụ Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh cùng các ban nghiệp vụ Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh; về phía DongA Bank có ông Nguyễn Thanh Tùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, ông Huỳnh Phương - Thành viên HĐQT chuyên trách, ông Nguyễn Ngọc Tâm – Thành viên HĐQT chuyên trách, ông Nguyễn An – Tổng Giám đốc DongA Bank cùng các thành viên Ban điều hành, Đoàn Thanh niên và gần 200 đại biểu, công đoàn viên DongA Bank tham dự.


Ông Nguyễn Thanh Tùng – Bí thư Đảng ủy,  Chủ tịch HĐQT phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Công đoàn DongA Bank, khóa VIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027

      Tại Đại hội, Ban chấp hành (BCH) Công đoàn khóa VII nhiệm kỳ 2015 – 2022 đã thông qua báo cáo kiểm điểm và tổng kết hoạt động trong nhiệm kỳ vừa qua. Báo cáo cho thấy Công đoàn DongA Bank đã thực hiện tốt vai trò của mình như tham gia vào công tác giám sát nhiều hoạt động của Ngân hàng, thực hiện chính sách pháp luật, khiếu nại tố cáo, thực hiện pháp luật dân chủ trong ngân hàng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, đề xuất cải thiện các chính sách phúc lợi, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công đoàn viên. Thực hiện tuyên truyền cho tất cả các công đoàn viên đều phải chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định của DongA Bank, tích cực tham gia xây dựng phong trào thi đua xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Ngoài ra, Công đoàn DongA Bank thường xuyên chủ động và phối hợp cùng Đoàn Thanh niên, Ban nữ công tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tạo sân chơi lành mạnh cho CBNV.

      Cùng với đó, trước những tác động của dịch bệnh Covid – 19, Công đoàn DongA Bank “Phát động, hưởng ứng phong trào chung tay phòng, chống dịch Covid-19” hỗ trợ hơn 1.200 trường hợp công đoàn viên bị nhiễm Covid-19. Tham gia chương trình "01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19" kết quả Công đoàn DongA Bank được nhận giấy khen của Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh.

       Phát biểu tại Đại hội, ông Cao Xuân Dương – Trưởng Ban Tài chính Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh cho biết: Liên đoàn Lao động thành phố ghi nhận và biểu dương những thành tích mà công đoàn cơ sở DongA Bank đã đạt được. Bên cạnh đó, ông Cao Xuân Dương nhấn mạnh nước ta đang bước vào kỷ nguyên số, nhất là tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0, ngành ngân hàng cũng không nằm ngoài xu hướng này, do đó hoạt động của Công đoàn DongA Bank nhiệm kỳ tới cần không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động nhằm khơi dậy sự mạnh mẽ, năng động, sáng tạo và nỗ lực vượt khó cũng như sự gắn bó và cống hiến của đội ngũ công đoàn viên, người lao động tại đơn vị trong chặng đường phía trước. Ông Cao Xuân Dương nhất trí với phương hướng nhiệm vụ của Ban chấp hành Công đoàn DongA Bank khóa VIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 với 5 nội dung và 9 nhóm chỉ tiêu sẽ là tiền đề quan trọng để Công đoàn DongA Bank phát huy năng lực và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Ông Cao Xuân Dương – Trưởng Ban Tài chính Liên đoàn lao động TP Hồ Chí Minh phát biểu tại Đại hội Công đoàn DongA Bank khóa VIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027

      Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn Thanh Tùng – Bí thư Đảng ủy,  Chủ tịch Hội đồng Quản trị DongA Bank cho biết: Trong hành trình 30 năm xây dựng và phát triển của DongA Bank, đã có 28 năm có sự đồng hành của Công đoàn DongA Bank với nhiều gian truân và thử thách, nhưng mỗi công đoàn viên vẫn luôn giữ vững ý chí kiên định, đoàn kết, nỗ lực vượt khó, luôn vững vàng trong chuyên môn, nghiệp vụ, không ngừng học hỏi, đồng lòng, tậm tâm phục vụ khách hàng và làm tốt vai trò là đại diện tiếng nói và bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động. Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Nguyễn Thanh Tùng cũng chỉ ra một số tồn tại và hạn chế trong hoạt động Công đoàn DongA Bank để tập trung khắc phục trong nhiệm kỳ tới, đó là mặc dù công tác chăm lo cho đoàn viên công đoàn được triển khai bằng nhiều chương trình, nhưng giá trị trong mỗi trường hợp được chăm lo còn khá khiêm tốn. Giai đoạn 2022 – 2027 là giai đoạn DongA Bank đang tiếp tục trong quá trình tái cơ cấu, vì vậy đổi mới toàn diện vẫn luôn là thách thức với Đảng ủy, Hội đồng Quản trị, Ban điều hành trong việc duy trì sự ổn định và phát triển. Do đó, xác định trong những năm tới đòi hỏi Công đoàn DongA Bank phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, khơi dậy sự phát huy mạnh mẽ, năng lực tư duy, sáng tạo của đội ngũ công đoàn viên để cùng với Ban lãnh đạo ngân hàng thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra.

       Về phương hướng hoạt động ông Nguyễn Thanh Tùng gợi mở các vấn đề sau: Thứ nhất, là chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy DongA Bank, của Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh, hoạt động của Công đoàn phải đi vào thực chất hơn; Thứ hai, là tiếp tục tổ chức học tập các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, trọng tâm là các Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng bộ khối Ngân hàng, Nghị quyết của Đảng bộ DongA Bank từ đó nâng cao nhận thức bản lĩnh chính trị, rèn luyện tác phong, kỷ luật lao động; Thứ ba, là tiếp tục thực hiện chức năng đại diện tiếng nói cho người lao động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công đoàn viên, phát huy dân chủ trong Công đoàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh doanh, tham gia xây dựng chính sách DongA Bank liên quan đến đời sống, vật chất và tinh thần cho công đoàn viên; Thứ tư, là thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, thực hiện nhiệm vụ chính trị trong ngân hàng, đặc biệt quan tâm phối hợp thực hiện tốt đời sống, vật chất cho công đoàn viên trong dịp lễ tết và các ngày kỷ niệm của ngành; Thứ năm, là tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới theo hướng tập trung về cơ sở, chú trọng nâng cao công tác bồi dưỡng xây dựng đội ngũ công đoàn có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, có trách nhiệm, tâm huyết, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; Thứ sáu, là tổ chức tăng cường và củng cố Công đoàn phải thực sự trong sạch, vững mạnh và là trung tâm đoàn kết tập hợp được công đoàn viên, đẩy mạnh việc bồi dưỡng phát triển Đảng trong công đoàn viên giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp những công đoàn viên ưu tú.


Các đại biểu tham gia biểu quyết tại Đại hội Công đoàn DongA Bank nhiệm kỳ 2022 – 2027


Các đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu BCH Công đoàn DongA Bank khóa VIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027

       Tiếp theo nội dung đại hội, các đại biểu tham dự đã bầu nhân sự BCH Công đoàn DongA Bank khóa VIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 17 đồng chí, trong đó đồng chí Nguyễn Quốc Toàn – Phó Tổng Giám đốc DongA Bank giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn DongA Bank, đồng chí Trần Văn Trung -  Chủ tịch Công ty Kiều hối giữ chức vụ Phó Chủ tịch Công đoàn DongA Bank. Những đồng chí này hội tụ đầy đủ phẩm chất, năng lực có tinh thần nhiệt huyết, tích cực đóng góp cho sự phát triển vững mạnh Công đoàn DongA Bank.

 

Ông Nguyễn Thanh Tùng – Bí thư Đảng ủy , Chủ tịch HĐQT DongA Bank (ngoài cùng bên trái) và ông Cao Xuân Dương – Trưởng Ban Tài chính Liên đoàn lao động TP Hồ Chí Minh (ngoài cùng bên phải) trao hoa chúc mừng BCH Công đoàn DongA Bank khóa VIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027

      Ông Nguyễn Quốc Toàn - tân Chủ tịch Công đoàn DongA Bank đã đại diện cho BCH Công đoàn DongA Bank khóa VIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 chia sẻ: Tiếp nối truyền thống của các thế hệ cán bộ công đoàn đi trước, sự quan tâm tạo điều kiện của Đảng ủy, Hội đồng Quản trị, Ban điều hành DongA Bank, BCH Công đoàn khóa VIII sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, phát huy tinh thần xung kích, hăng hái, tích cực nghiên cứu, tham mưu và chủ động triển khai nhiều hoạt động công đoàn với những hình thức ngày càng phong phú, sáng tạo. Góp phần tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của tổ chức Công đoàn DongA Bank.

      Đại hội Công đoàn DongA Bank khóa VIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã thành công tốt đẹp, mở ra một giai đoạn mới với nhiều mục tiêu và thách thức. Phát huy kết quả đạt được và sự quan tâm sâu sát của Đảng ủy, Ban lãnh đạo DongA Bank, Công đoàn DongA Bank nhiệm kỳ 2022 - 2027 sẽ phấn đấu hơn nữa để đạt được những thắng lợi, là chỗ dựa tin cậy cho người lao động, xây dựng, củng cố, phát huy sức mạnh đoàn kết, góp phần xây dựng DongA Bank ngày càng phát triển vững mạnh.

images Trang trước images Đầu trang images In trang
Các tin khác