Thông báo đấu thầu - mời chào giá 05/10/2022

Thông báo mời chào giá

       Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) trân trọng kính mời các đơn vị có đủ kinh nghiệm và năng lực tham gia chào giá cung cấp dịch vụ cho DongA Bank, cụ thể như sau:

1.Tên gói mua sắm: Thùng tiền cho máy H68NL của DongA Bank năm 2022

2. Quy cách nội dung mời chào giá

 • Nội dung yêu cầu chi tiết được mô tả trong hồ sơ yêu cầu.

3. Yêu cầu đối với nhà cung cấp

 • Hồ sơ giới thiệu năng lực doanh nghiệp;
 • Có kinh nghiệm trong việc triển khai các dự án tương đương;
 • Chào giá cụ thể.

 (Yêu cầu cụ thể nêu tại hồ sơ yêu cầu chào giá của DongA Bank).

4. Phát hành hồ sơ

 • Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: từ 8h30 ngày 07tháng 10 năm 2022
 • Các nhà cung cấp quan tâm sẽ lấy hồ sơ yêu cầu tại DongA Bank (trong giờ hành chánh).
 • Nhân sự đến nhận hồ sơ mang theo giấy giới thiệu của doanh nghiệp, ghi cụ thể giới thiệu nhận hồ sơ yêu cầu cho gói dịch vụ tương ứng.

5. Hình thức nộp hồ sơ

 • Nhà cung cấp quan tâm gửi hồ sơ đề xuất được niêm phong trong phong bì kín tới DongA Bank theo hướng dẫn được nêu trong hồ sơ yêu cầu, chúng tôi sẽ liên hệ lại với đơn vị đạt yêu cầu.
 • Thời hạn nộp hồ sơ: 16g00 ngày 21 tháng 10 năm 2022.

(Lưu ý: ngoài phong bì thư, nhà cung cấp ghi rõ nội dung CHÀO GIÁ_TÊN GÓI MUA SẮM. Hồ sơ sẽ không được hoàn lại)

6. Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ

 • Ngân hàng TMCP Đông Á - Khối Công nghệ.
 • Địa chỉ: Tầng 7 - số 418 Trần Phú, Phường 7, Quận 5, TP Hồ Chí Minh
 • Ms Lê Thị Yến Phương (ĐT:0967590499, email: phuonglty@dongabank.com.vn).
images Trang trước images Đầu trang images In trang
Các tin khác