Sự kiện 13/03/2014

Thông báo V/v: Điều chỉnh phí nộp tiền mặt vào tài khoản thẻ

Kể từ ngày 15/03/2014, DongA Bank chính thức điều chỉnh phí nộp tiền mặt vào tài khoản thẻ và áp dụng trên phạm vi toàn hệ thống. Theo đó, mức phí mới áp dụng như sau:

Loại giao dịch

Mức phí thu

(VND/giao dịch, chưa VAT)

ATM

Quầy

Do chủ thẻ chính nộp

Miễn phí

-       Dưới 10trđ/lần nộp: 5.000

-       Từ 10tr – dưới 50tr/lần nộp: 10.000

-       Từ 50tr – dưới 100tr/lần nộp: 20.000

-       Từ 100tr/lần nộp: miễn phí

Không phải chủ thẻ chính nộp

 

Cùng Tỉnh

Miễn phí

-       Dưới 10trđ/lần nộp: 10.000

-       Từ 10tr – dưới 50tr/lần nộp: 20.000

-       Từ 50tr – dưới 100tr/lần nộp: 40.000

-       Từ 100tr/lần nộp: 0.04%, max 900.000

Khác Tỉnh

-       Dưới 10trđ/lần nộp: 15.000

-       Từ 10tr – dưới 50tr/lần nộp: 25.000

-       Từ 50tr – dưới 100tr/lần nộp: 50.000

-       Từ 100tr/lần nộp: 0.05%, max 900.000

DongA Bank xin trân trọng thông báo đến toàn thể Quý Khách hàng,

images Trang trước images Đầu trang images In trang
Các tin khác