Phim 08/08/2011

Bà giáo tận tuỵ mở lớp tình thương

Không lương bổng, không nơi dạy học, cũng không bàn ghế, vậy mà bà giáo Hoa vẫn kiên quyết dựng lớp. Bà đi vận động học sinh, vận động cả giấy viết, quần áo… Vốn liếng ban đầu mở lớp, chỉ đơn giản là một chữ thương của người bà, người mẹ, người giáo viên Đặng Thị Hoa đối với đám trẻ nhập cư thất học nơi đây...Các video khác: