Ngân Hàng Đông Á

Mạng lưới ngân hàng đại lý

DANH SÁCH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI MÀ ĐÔNG Á CÓ MỞ TÀI KHOẢN

STT

TÊN NGÂN HÀNG

QUỐC GIA

THÀNH PHỐ

NGỌAI TÊ

MÃ SWIFT

1

ANZ Banking GroupLtd

Autralia

Melbourne

AUD

ANZBAU3M

2

Commonthwealth Australia

Australia

Sydney

AUD

CTBAAU2S

3

Westpac Banking Corporation

Australia

Sydney

AUD

WPACAU2S

4

Bank of Nova Scostia

Canada

Toronto

CAD

NOSCCATT

5

UBS AG

Switzerland

Zurich

CHF

UBSWCHZZ80A

6

Deutsche Bank A.G

Germany

Frankfurt

EUR

DEUTDEFF

7

STANDARD CHARTERED BANK GERMANY BRANCH

Germany

Frankfurt

EUR

SCBLDEFX

8

CommerZbank A.G

Germany

Frankfurt

EUR

COBADEFF

9

Standard Charetred Bank

United kingdom

London

GBP

SCBLGB2L

10

Standard Charetred Bank

Hongkong

Hongkong

HKD

SCBLHKHH

11

Sumitomo Mitsui Banking corporation

Japan

Tokyo

JPY

SMBCJPJT

12

ASB Bank Newzeland

New Zealand

Auckland

NZD

ASBBNZ2A

13

ANZ National Bank Ltd

New Zealand

Wellington

NZD

ANZBNZ22058

14

Standard Charetred Bank

Singapore

Singapore

SGD

SCBLSGSG

15

United Overseas Bank Ltd

Singapore

Singapore

SGD

UOVBSGSG

16

Bank of NewYork

USA

New York

USD

IRVTUS3N

17

Bank of Nova Scostia

Canada

Toronto

USD

NOSCCATT

18

Deutsche Bank Trust Co Americas

USA

New York

USD

BKTRUS33

19

Sumitomo Mitsui Banking corporation

Japan

Tokyo

USD

SMBCJPJT

20

Standard Charetred Bank

USA

NewYork

USD

SCBLUS33

21

United Overseas Bank Ltd

Singapore

Singapore

USD

UOVBSGSG

22

Well Fargo Bank  N.A

USA

New York

USD

PNBPUS3NNYC

23

JP Morgan Chase Bank, N.A

USA

New York

USD

CHASUS33

24

Commerzbank A.G

Germany

Frankfurt

USD

COBADEFF

25

Commonthwealth Australia

Australia

Sydney

USD

CTBAAU2S


HỆ THỐNG NGÂN HÀNG ĐẠI LÝ CỦA NGÂN HÀNG ĐÔNG Á (đến 31/03/2014)

Tải file đính kèmimages Trang trước images Đầu trang images In trang