Dịch vụ mới
02/04/2008

Tiết kiệm Ưu việt (tóm tắt)

Tiết kiệm Ưu việt VND (%/năm)
Áp dụng từ ngày 05/06/2015

Kỳ hạn
Lãnh lãi cuối kỳ
1 tháng
4,60%
2 tháng 4,60%
3 tháng 5,00%
Xem chi tiết
 

images Trang trước images Đầu trang images In trang