Nhận vàng đón xuân cùng Kiều hối Đông Á


Đánh dấu cột mốc quan trọng 16 năm thành lập và phát triển, Công ty TNHH Kiều hối Đông Á – Ngân hàng TMCP Đông Á đã nhận được những giải thưởng lớn về dịch vụ từ các tổ chức quốc tế trao tặng, doanh số chi trả trong năm 2017 tiếp tục tăng trưởng và các chỉ tiêu đã hoàn thành so với kế hoạch đề ra.