Tài trợ xây dựng


Thông qua sản phẩm Tài trợ xây dựng, DongA Bank sát cánh cùng doanh nghiệp tháo gỡ các khó khăn về vốn. Với tỷ lệ cho vay hấp dẫn, lên đến 100% nhu cầu vốn và thời gian duyệt hồ sơ nhanh, sản phẩm giúp doanh nghiệp đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn lưu động để thi công các công trình, hạng mục xây dựng.


1. Giới thiệu

Tài trợ xây dựng là sản phẩm vay ngắn hạn đáp ứng nhu cầu vốn cho các doanh nghiệp thi công các công trình, hạng mục xây dựng.

2. Tiện ích 

·      Đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn để thi công công trình, hạng mục.

·      Có thể được tài trợ không có tài sản bảo đảm trên cơ sở các khoản phải thu của chủ đầu tư.

·      Lãi suất hợp lý.

·      Thủ tục đơn giản, thời gian giải quyết hồ sơ nhanh chóng.

3. Đặc điểm 

·      Loại tiền vay: VND.

·      Thời gian vay: Tối đa 12 tháng.

·      Phương thức vay: Từng lần hoặc theo hạn mức tín dụng.

·      Giải ngân: Theo tiến độ thực hiện công trình.

·      Lãi suất vay: Theo quy định của DongA Bank trong từng thời kỳ.

·      Tài sản bảo đảm: Theo quy định của DongA Bank.

4. Điều kiện 

·      Có khả năng tài chính bảo đảm khả năng trả nợ trong thời hạn cam kết.

·      Phương án sử dụng vốn hiệu quả, khả thi.

·      Có hợp đồng xây dựng, thi công công trình.

·      Nguồn tiền thanh toán của chủ đầu tư chuyển qua tài khoản của doanh nghiệp mở tại DongA Bank.

5. Hồ sơ vay vốn

·      Phương án sử dụng vốn.

·      Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp.

·      Hồ sơ tài sản bảo đảm.

·      Các giấy tờ khác có liên quan theo quy định của DongA Bank.

6. Liên hệ 

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Chi nhánh/Phòng giao dịch DongA Bank gần nhất (Mạng lưới DongA Bank)

Hotline: 1900545464

Email: 1900545464@dongabank.com.vn

 

Bản quyền © 2011 Ngân Hàng Đông Á | Email: 1900545464@dongabank.com.vn
130 Phan Đăng Lưu, P.3, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: (848) 39951483 - Fax: (848) 39951614 - Swift Code: EACBVNVX