Sự kiện 07/02/2022

Thông báo gia hạn nộp chào giá (lần 02)

       Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) đã thông báo mời chào giá gói mua sắm trang thiết bị, linh kiện thay thế, sửa chữa máy ATM của DongA Bank với nội dung cụ thể như sau:

  • Thời gian nhận hồ sơ chào giá theo thông báo trước: 16h00 ngày 20/12/2021.

       Do nhu cầu thực tế, DongA Bank gia hạn thời gian nộp chào giá như sau:

  • Thời gian gia hạn nhận hồ sơ chào giá lần 01: 16h00 ngày 20/12/2021
  • Thời gian gia hạn nhận hồ sơ chào giá lần 02: 16h00 ngày 12/02/2022

       Các nội dung khác vẫn giữ nguyên, không thay đổi so với thông báo đã đăng tải.

       DongA Bank kính mời các Đơn vị quan tâm đến nộp hồ sơ chào giá.

       Thông tin chi tiết về Thông báo chào giá gói mua sắm trang thiết bị, linh kiện thay thế, sửa chữa máy ATM của DongA Bank,tham khảo tại đây: https://www.dongabank.com.vn/news/2146/thong-bao-moi-chao-gia

Trân trọng thông báo./.
images Trang trước images Đầu trang images In trang
Các tin khác