Sự kiện 30/11/2021

Thông báo mời thầu

Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) thông báo mời chào hàng cho gói thầu: Mua sắm 100 máy ATM mới (bao gồm mua sắm, lắp đặt và bảo hành tại chỗ 12 tháng) theo nội dung chi tiết như sau:

- Tên bên mời thầu: Ngân hàng TMCP Đông Á.

- Tên gói thầu: Mua sắm 100 máy ATM mới (bao gồm mua sắm, lắp đặt và bảo hành tại chỗ 12 tháng).

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

- Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT):

  • Từ ngày 30 tháng 11 năm 2021.
  • Đến ngày 20 tháng 12 năm 2021.

- Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Điều phối dự án – Khối Công nghệ - Ngân hàng TMCP Đông Á.

Địa chỉ: Tầng 07, Tòa nhà 418 Trần Phú, Phường 7, Quận 5, TP Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 3995 1484, số máy lẻ: 86014,  Fax: (028) 3995 2090

(Vui lòng mang theo giấy giới thiệu có đóng dấu công ty khi đến mua HSMT)

- Giá bán một bộ HSMT: 1.000.000 đồng/01 bộ (Một triệu đồng).

- Bảo đảm dự thầu: 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng) bằng bảo lãnh ngân hàng.

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 20 tháng 12 năm 2021.

- Thời gian mở thầu: 09 giờ 30 ngày 20 tháng 12 năm 2021 tại Lầu 7 tòa nhà số 418 Trần Phú, Phường 7, Quận 5, TP Hồ Chí Minh.

DongA Bank mời tất cả các nhà thầu trong nước có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia chào thầu. Đồng kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên. 

Trân trọng thông báo./.

images Trang trước images Đầu trang images In trang
Các tin khác