Sự kiện 16/07/2019

DongA Bank - Triển khai nhiệm vụ kinh doanh 6 tháng cuối năm 2019

         Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) đã đi qua nửa chặng đường của năm 2019 với nhiều sự thay đổi tích cực, khả quan. Và một trong những điểm nổi bật chính là kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019. Đây chính là sự nỗ lực, cố gắng và quyết tâm đoàn kết của toàn thể cán bộ nhân viên, người lao động trong toàn hệ thống. Những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm đã khẳng định cho ổn định của cả hệ thống, sự bền vững của thương hiệu DongA Bank.


         Kết thúc 6 tháng đầu năm 2019, hoạt động kinh doanh của DongA Bank có nhiều chuyển biến: Tổng huy động vốn từ khách hàng đạt 63.450 tỷ đồng tăng 2.595 tỷ đồng tương ứng tăng 4,3% so với đầu năm 2019; tăng 1.730 tỷ đồng tương ứng tăng 3% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, tiền gửi tiết kiệm của khách hàng đạt 50.903 tỷ đồng, tương ứng tăng 4,8% so đầu năm 2019.

         Thu nhập từ dịch vụ đạt 247 tỷ đồng, xấp xỉ so cùng kỳ: Lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng 16 tỷ đồng, tương ứng tăng 40% so cùng kỳ, lợi nhuận từ các hoạt động kiều hối tiếp tục đạt kết quả cao làm góp phần đa dạng hóa nguồn thu của DongA Bank.

         Trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác thu hồi nợ có vấn đề cả gốc và lãi đạt 1.870 tỷ đồng, lũy kế từ thời điểm 8/2015 đến 6/2019 thu được 16.350 tỷ đồng. Các tỷ lệ chi trả luôn đáp ứng các yêu cầu và quy định của Ngân hàng Nhà nước, cụ thể như: Tỷ lệ dự trữ thanh khoản đạt 20,78%, tỷ lệ khả năng chi trả ngoại tệ 77,98%, tỷ lệ khả năng chi trả đối với Việt Nam đồng đạt 83,77%.

         Mục tiêu và phương hướng hoạt động của Ban lãnh đạo DongA Bank trong thời gian tới là đảm bảo an toàn hoạt động trên mọi lĩnh vực như: An toàn trong hoạt động kinh doanh; An toàn, bảo mật trong lĩnh vực công nghệ thông tin;An ninh, trật tự, an toàn tài sản, con người; Tiếp tục thu hồi nợ xấu, nâng cao hiệu quả tín dụng; đẩy mạnh công tác huy động vốn, đảm bảo thanh khoản cho ngân hàng, giữ ổn định khách hàng; giữ hoạt động dịch vụ tiếp tục ổn định, nhất là dịch vụ thẻ ATM, dịch vụ ngân hàng điện tử.Nâng cao chất lượng quản trị rủi ro: Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính bám sát các mục tiêu, giải pháp đề ra của NHNN, nhằm góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của đơn vị  kinh doanh và của toàn hệ thống. Đồng thời, đưa hoạt động của DongA Bank trong 6 tháng cuối năm 2019 và trong những năm sắp tới phát triển vững mạnh nhưng vẫn đảm bảo mục tiêu an toàn, hiệu quả, bền vững.

images Trang trước images Đầu trang images In trang
Các tin khác