Sự kiện 08/04/2014

DongA Bank áp dụng biểu phí thẻ tín dụng visa mới

Kể từ ngày 17/03/2014, DongA Bank sẽ áp dụng biểu phí thẻ tín dụng Visa mới. 
Thông tin chi tiết như sau:

STT

Danh mc phí

Mc phí

Th Chun

Th Vàng

1

Phí ng tin mt ti ATM & POS (VNĐ)

4% s tin giao dch (Ti thiu 50.000)

   - Ti h thng DongA Bank

   - Ti h thng Ngân hàng khác

            * Ti h thng Ngân hàng ni đa

            * Ti h thng Ngân hàng Quc tế

2

 Phí thường niên (VNĐ)

200,000

300,000

3

Phí chm thanh toán(VNĐ)

4% trên khon n ti thiu còn li (ti thiu 50.000 VNĐ)

4

Phí phát hành th (VNĐ)

 

 

   - Bình thường

Min phí

   - Nhanh (1-3 ngày)

200,000

5

Phí chuyn đi ngoi t (VNĐ)

2.5% trên tng s tin giao dch

6

Phí s dng vượt hn mc (VNĐ/ln)

50,000

7

Phí thay đi hn mc tín dng (VNĐ/ln)

50,000

8

Phí xác nhn theo yêu cu (VNĐ/ln)

50,000

9

Phí thay thế th do th hư, mt… (VNĐ/ln)

 

    - Bình thường

50,000

    - Thay thế nhanh (1-3 ngày)

250,000

10

Phí cp li sao kê (VNĐ/ln)

30,000

11

Phí cp li bn sao hóa đơn giao dch (VNĐ/bn sao)

 

      - Trong h thng

20,000

      - Ngoài h thng

80,000

12

Phí cp li PIN (VNĐ/ln)

Min phí

13

Phí khiếu ni sai (VNĐ/ln)

200.000
(áp d
ng đi vi khiếu ni không chính xác ca khách hàng)

14

Phí chuyn đi hình thc bo đm tin vay/s dư th (VNĐ/ln)

Min phí

15

Phí giao dch trên ATM

Min phí

16

Phí thông báo thay đi s dư qua SMS

9,900


Lưu ý: 

1. Biểu phí này đã bao gồm thuế GTGT (VAT)

2. Khi thực hiện các nghiệp vụ quy định tại biểu phí này, các chi phí phát sinh như bưu phí, điện phí và các chi phí khác do Ngân hàng khác thu sẽ được thu thêm theo thực chi

3. Đối với các khoản phí quy định bằng USD, nếu thu bằng VND hoặc ngoại tệ khác sẽ tính theo tỷ giá bán hiện hành của DongA Bank tại thời điểm thu

4. Trường hợp Khách hàng thanh toán ra ngoài hệ thống, Ngân hàng sẽ thu theo quy định cộng thêm khoản phí mà TCTD đó thu (nếu có)

5. Biểu phí này có thể thay đổi, chỉnh sửa theo chính sách của DongA Bank từng thời kỳ

6. Mức phí quy định trong biểu phí là mức phí tối thiểu. Đơn vị DongA Bank có thể thu cao hơn nếu có thỏa thuận và khách hàng đồng ý

7. Các trường hợp thu phí khác biểu phí đã quy định thì chuyển về hội đồng tín dụng xét duyệt cụ thể

images Trang trước images Đầu trang images In trang
Các tin khác