Sự kiện 16/07/2012

DongA Bank giảm lãi vay về 15% kể từ 15/07/2012

Thực hiện theo đúng chỉ đạo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, kể từ ngày 15/07/2012, DongA Bank đã triển khai thực hiện mức Lãi vay đối với các khoản vay ngắn hạn bằng VND như sau:

1. ĐỐI VỚI KHOẢN VAY MỚI PHÁT SINH: Lãi suất vay 13%

Có 4 nhóm đối tượng được áp dụng như sau:

  • Phục vụ lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/04/2010 của chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn;
  • Thực hiện phương án, dự án sản xuất – kinh doanh hàng xuất khẩu theo Luật Thương mại.
  • Phục vụ sản xuất – kinh doanh của Doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/06/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;
  • Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ theo quyết định số 12/2011/QĐ-TTg ngày 24/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ.

2. ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN VAY VNĐ NGẮN HẠN ĐANG ÁP DỤNG LÃI SUẤT TRÊN 15%/NĂM: thực hiện điều chỉnh lãi suất vay bằng 15%/năm

Trong cuộc Họp báo mới đây ngày 13/07/2012 trước báo giới, Tổng giám đốc DongA Bank Trần Phương Bình cho biết thêm: “Tính về độ thiệt hại thu nhập, dự kiến DongA Bank giảm đi gần 40 tỷ đồng lợi nhuận/tháng.  Biên lợi nhuận giảm còn khoảng 3%. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chấp nhận bởi vì đây là giải pháp cần thiết để doanh nghiệp và ngân hàng cùng tồn tại và phát triển”.

Dự báo về xu hướng lãi suất, Tổng Giám đốc cũng cho rằng, với điều kiện phát triển kinh tế như hiện nay, lãi suất cho vay có khả năng sẽ còn giảm. Lãi suất huy động có thể sẽ đứng yên 9%/năm, nếu có giảm sẽ giảm không đáng kể; trong khi đó lãi suất cho vay VNĐ có thể giảm về mức 12%/năm. “Nếu chúng ta nhìn lại bối cảnh kinh tế giai đoạn 2007 - 2008, khi lãi suất huy động ở mức 8,5%/năm, lãi suất cho vay 12%/năm, thì mức lãi suất vay 12%/năm với bối cảnh kinh tế hiện nay sẽ là đáy. Vì vậy, điều quan trọng doanh nghiệp phải thu xếp, cân đối nguồn tài chính để giảm bớt vốn vay”, ông nói.

images Trang trước images Đầu trang images In trang
Các tin khác