Phim 14/02/2011

Hải Yến làm mùa xuân ở lớp tình thương

Hai mươi đứa học trò. Đứa nhỏ nhất chừng năm, bảy tuổi, đứa lớn cũng 14, 15. Có đứa đứng cao hơn cả thầy cô của mình nữa, vậy mà đứa nào cũng ngoan. Ngày mở ra lớp học tình thương này, Hải Yến hãy còn là cô học trò cấp 3


Các video khác: