Phim 19/01/2011

Cả nhà nặng nỗi lo toan

Đã hơn 8 giờ sáng, sương mù vẫn chưa tan, gió tết se se da thịt, cây mai gầy guộc trước căn nhà xiêu vẹo của cô len lén bung nở sớm. Thế nhưng, xuân vẫn chưa về bên trang giáo án của cô