Tín dụng doanh nghiệp

Tài trợ xuất khẩu sau khi giao hàng


Nếu Quý doanh nghiệp cần ứng trước tiền hàng xuất khẩu ngay sau khi giao hàng để bổ sung nguồn vốn lưu động trong khi vẫn muốn dành chính sách trả chậm cho nhà nhập khẩu, hãy liên hệ DongA Bank! Với sản phẩm Tài trợ xuất khẩu sau khi giao hàng, DongA Bank sẽ đáp ứng nhu cầu của Quý doanh nghiệp nhanh chóng và hiệu quả nhất.

1. Giới thiệu

Tài trợ xuất khẩu sau khi giao hàng là sản phẩm vay ngắn hạn đáp ứng nhu cầu ứng trước tiền hàng xuất khẩu ngay sau khi giao hàng của các doanh nghiệp xuất khẩu.  


2. Tiện ích
 • Sử dụng tiền hàng xuất khẩu ngay sau khi giao hàng.
 • Tài trợ dưới hình thức chiếu khấu hối phiếu kèm theo bộ chứng từ xuất khẩu hoặc cho vay bảo đảm bằng khoản phải thu từ bộ chứng từ xuất khẩu
 • Tài trợ nhiều phương thức thanh toán khác nhau như L/C,  D/P, D/A, T/T
 • Tỷ lệ chiết khấu/cho vay cao
 • Lãi suất hợp lý
 • Thủ tục đơn giản, thời gian giải quyết hồ sơ nhanh chóng

3. Đối tượng

Quý khách là doanh nghiệp xuất khẩu


4.Đặc điểm

 • Loại tiền vay: VND hoặc ngoại tệ
 • Thời gian vay: Tối đa 180 ngày
 • Phương thức vay: Từng lần hoặc theo hạn mức tín dụng
 • Lãi suất vay: Theo quy định của DAB trong từng thời kỳ
 • Tài sản bảo đảm: khoản phải thu từ bộ chứng từ xuất khẩu

5. Điều kiện

Xuất trình bộ chứng từ hàng xuất khẩu qua DAB.


6. Hồ sơ
 • Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu, download mẫu)
 • Phương án kinh doanh
 • Hồ sơ pháp lý (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, điều lệ doanh nghiệp..)
 • Báo cáo tài chính 3 năm gần nhất (nếu có)
 • Giấy tờ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay
 • Bản sao giấy tờ tài sản bảo đảm
 • Các giấy tờ khác theo yêu cầu của ngân hàng

7. Liên hệ

Nếu có thắc mắc hoặc cần được hướng dẫn thêm, Quý khách vui lòng liên hệ:
Sở giao dịch/ Chi nhánh/ Phòng giao dịch/ Trung tâm giao dịch 24h của DongA Bank gần nhất hoặc
Trung tâm Dịch vụ khách hàng
   Hotline: 1900545464
   Email: 1900545464@dongabank.com.vn

images Trang trước images Đầu trang images In trang
Sản phẩm - Dịch vụ khác