Tín dụng doanh nghiệp

Tài trợ thu mua dự trữ


Nếu Quý doanh nghiệp cần bổ sung nguồn vốn lưu động để thu mua dự trữ nguyên vật liệu, hàng hóa phục vụ cho hoạt động xuất khẩu, hãy liên hệ DongA Bank! Với sản phẩm Tài trợ thu mua dự trữ, DongA Bank sẽ đáp ứng nhu cầu của Quý doanh nghiệp nhanh chóng và hiệu quả nhất.

1. Giới thiệu

Tài trợ thu mua dự trữ là sản phẩm vay ngắn hạn đáp ứng nhu cầu bổ sung vốn lưu động thanh toán tiền mua nguyên vật liệu, hàng hóa dự trữ để sản xuất/kinh doanh hàng xuất khẩu khi chưa có hợp đồng xuất khẩu hoặc chỉ có hợp đồng nguyên tắc.
 

2. Tiện ích
 • Tài trợ khi chưa có hợp đồng xuất khẩu hoặc chỉ có hợp đồng nguyên tắc.
 • Tài trợ linh hoạt từ khi thu mua nguyên vật liệu cho đến khi nhận được tiền thanh toán của đối tác nhập khẩu.
 • Được tài trợ không có tài sản bảo đảm theo từng đối tượng khách hàng.
 • Lãi suất hợp lý.
 • Thủ tục vay vốn đơn giản, thời gian giải quyết hồ sơ nhanh chóng.

3. Đối tượng

Quý khách là doanh nghiệp xuất khẩu


4.Đặc điểm

 • Loại tiền vay: VND hoặc ngoại tệ.
 • Thời gian vay: Linh hoạt, tối đa 09 tháng
 • Phương thức vay: từng lần hoặc theo hạn mức tín dụng
 • Lãi suất vay: theo quy định của DongA Bank trong từng thời kỳ
 • Tài sản bảo đảm: bất động sản, hàng hóa, tài sản hình thành từ vốn vay…, hoặc không có tài sản bảo đảm

5. Điều kiện
 • Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp
 • Có khả năng tài chính bảo đảm khả năng trả nợ trong thời hạn cam kết
 • Có phương án sản xuất, kinh doanh khả thi, có hiệu quả.
 • Thực hiện nghiệp vụ xuất khẩu qua DongA Bank

6. Hồ sơ
 • Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu, download mẫu)
 • Phương án kinh doanh
 • Hồ sơ pháp lý (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, điều lệ doanh nghiệp..)
 • Báo cáo tài chính 3 năm gần nhất (nếu có)
 • Giấy tờ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay
 • Bản sao giấy tờ tài sản bảo đảm
 • Các giấy tờ khác theo yêu cầu của ngân hàng

7. Liên hệ

Nếu có thắc mắc hoặc cần được hướng dẫn thêm, Quý khách vui lòng liên hệ:
Sở giao dịch/ Chi nhánh/ Phòng giao dịch/ Trung tâm giao dịch 24h của DongA Bank gần nhất hoặc
Trung tâm Dịch vụ khách hàng
   Hotline: 1900545464
   Email: 1900545464@dongabank.com.vn
images Trang trước images Đầu trang images In trang
Sản phẩm - Dịch vụ khác