Ngân Hàng Đông Á Điện Tử

Hạn mức giao dịch

Phương thức

Số tiền tối thiểu

Số tiền tối đa

I. KH Cá nhân (áp dụng cho tài khoản Thẻ Đa năng)

Internet Banking/ Phone Banking

50.000 VNĐ/lần

500.000.000 VNĐ/ngày

SMS Banking

2.000.000 VNĐ/ngày

Mobile Banking

500.000.000 VNĐ/ngày

II. KH Doanh nghiệp (áp dụng cho tài khoản Tiền gửi thanh toán không kỳ hạn VNĐ)

Internet Banking

50.000 VNĐ/lần

5.000.000.000 VNĐ/ngày

images Trang trước images Đầu trang images In trang