Kinh doanh - Đầu tư

Kinh doanh ngoại tệ1. Mua bán ngoại tệ giao ngay:

1.1. Giới thiệu:

Mua bán ngoại tệ giao ngay là giao dịch hai bên thực hiện mua, bán một lượng ngoại tệ theo tỷ giá giao ngay tại thời điểm giao dịch và kết thúc thanh toán trong vòng 2 (hai) ngày làm việc tiếp theo.

1.2. Đối tượng khách hàng:

Tất cả các khách hàng doanh nghiệp có nhu cầu bán ngoại tệ.

Khách hàng doanh nghiệp có nhu cầu mua ngoại tệ để thanh toán cho các mục đích hợp pháp như:  thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ cho đối tác nước ngoài, …

1.3. Tiện ích:

 • Tỷ giá hợp lý, thủ tục nhanh chóng, thuận tiện;
 • Được  thương lượng tỷ giá;
 • Nguồn ngoại tệ đa dạng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu;
 • Được đội ngũ nhân viên hỗ trợ tư vấn thực hiện giao dịch;
 • Chính sách ưu đãi về phí và thủ tục đối với các Khách hàng giao dịch thường xuyên.

1.4. Thú tục/hồ sơ:

 • Doanh nghiệp  có nhu cầu mua ngoại tệ chỉ cần có giấy tờ chứng minh mục đích sư dụng ngoại tệ.

2. Mua bán ngoại tệ kỳ hạn:

2.1. Giới thiệu:

Mua bán ngoại tệ kỳ hạn là giao dịch hai bên cam kết sẽ mua, bán với nhau một lượng ngoại tệ theo một mức tỷ giá xác định và việc thanh toán sẽ được thực hiện vào thời điểm xác định trong tương lai.

Kỳ hạn giao dịch: tối thiểu 3 ngày, tối đa 365 ngày.

2.2. Đối tượng khách hàng:

 • Tất cả các khách hàng doanh nghiệp có nhu cầu bán ngoại tệ.
 • Khách hàng doanh nghiệp có nhu cầu mua ngoại tệ để thanh toán cho các mục đích hợp pháp như: thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ cho đối tác nước ngoài, …

2.3. Tiện ích:

 • Tránh được rủi ro về tỷ giá;
 • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng;
 • Nguồn ngoại tệ đa dạng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu;
 • Được đội ngũ nhân viên hỗ trợ tư vấn thực hiện giao dịch

2.4. Thủ tục/hồ sơ:

Doang nghiệp có nhu cầu mua ngoại tệ chỉ cần có giấy tờ chứng minh mục đích mua ngoại tệ.

2.5. Liên hệ:

Nếu có thắc mắc hoặc cần được hướng dẫn thêm, Quý khách vui lòng liên hệ:


images Trang trước images Đầu trang images In trang
Sản phẩm - Dịch vụ khác